ComputerLand kupuje spółkę bankową

ComputerLand SA w dniu 20 grudnia 2002 roku podpisał Warunkową Umowę Sprzedaży Udziałów na mocy, której ComputerLand SA nabędzie od Banku Zachodniego WBK SA oraz IB POLSOFT Sp. z o.o. 100% udziałów w firmie Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o. z Poznania.

Łączna wartość umowy wynosi 37,78 mln zł (trzydzieści siedem milionów, siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z ww. transakcją ComputerLand stanie się 100% udziałowcem firmy Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o.

ComputerLand nabędzie udziały Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o. jako długoterminową lokatę kapitałową realizowaną w ramach strategii rozwoju Grupy ComputerLand. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki.

Ponadto w tym samym dniu pomiędzy ComputerLand SA a Bankiem Zachodnim WBK SA została podpisana pięcioletnia Ramowa Umowa o Współpracy na mocy, której firmy ComputerLand S.A. oraz Projekty Bankowe POLSOFT SP. z o.o. , na warunkach określonych w umowie, będą preferowanym przez Bank dostawcą produktów i usług informatycznych w zakresie systemów transakcyjnych, systemów business intelligence, systemów wspierania sprzedaży oraz do obsługi własnej banku. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków opisanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Udziałów Spółki Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry