ComputerLand wspiera rozwój szkolnictwa

Opublikowano: 28 kwietnia 2003. Kategoria: Rynek. Tagi: ,

ComputerLand SA zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Informatyczną Szkołą Zawodową z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach podpisanego porozumienia obie strony będą podejmować działania, które pozwolą na zaspakajanie wzrastającego zapotrzebowania Gorzowa Wielkopolskiego i regionu lubuskiego na wykwalifikowaną kadrę informatyczną oraz przyczynią się do aktywizacji i promocji miasta oraz regionu. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy ComputerLandem a WISZ odbędzie się 25 kwietnia b.r. w siedzibie Szkoły, przy ul. Myśliborskiej 38 w Gorzowie Wielkopolskim. W uroczystości weźmie udział prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak oraz przedstawiciele władz miasta.

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności administrowanie systemami komputerowymi. W ramach podpisanej umowy dotyczącej patronatu informatycznego ComputerLand zobowiązał się do: umożliwiania studentom WISZ odbywania praktyk studenckich w spółce, uczestnictwa specjalistów ComputerLandu w organizowanych przez WISZ konferencjach, seminariach, szkoleniach oraz prezentacjach produktów, usług i rozwiązań informatycznych a także nagradzania autorów najciekawszych prac magisterskich tematycznie dedykowanych ComputerLandowi.

„Objęcie patronatem Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przez ComputerLand SA to dla nas niezwykle doniosłe i ważne wydarzenie. Szkolimy naszą młodzież zgodnie z hasłem ComputerLandu „myśleć bez ograniczeń”. Jestem przekonana, że ta współpraca zwiększy szanse naszych absolwentów na zdobycie w przyszłości ciekawej pracy. Rynek potrzebuje młodych ludzi z dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem. Dzięki patronatowi informatycznemu gorzowska uczelnia uzyska również możliwość organizowania dla swych najzdolniejszych studentów praktyk w ComputerLandzie. Wierzę, że współpraca pomiędzy ComputerLandem i WISZ będzie pozytywnie wpływać na aktywizację całego regionu lubuskiego. ” powiedziała Grażyna Lasik, Kanclerz Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej.

Pierwszą wspólną inicjatywą ComputerLandu oraz Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej będzie konferencja poświęcona tematowi: „Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne na rzecz aktywizacji regionu lubuskiego – administracja, usługi, biznes”. Konferencja odbędzie się 21 maja b.r. w siedzibie WISZ.

http://www.computerland.pl

Sylwester KozakComputerLand wspiera rozwój szkolnictwa

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.