Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski: internet napędza wzrost sektora kreatywnego

Rewolucja cyfrowa napędza wzrost sektora kreatywnego w Polsce, który rozwija się ponad dwa razy szybciej niż średnia w Europie. Zyski w tym obszarze przewyższają straty z obszaru „analogowej” działalności tego sektora. Możliwości zarabiania na treściach cyfrowych będą dalej rosły. To główne wnioski płynące z raportu firmy Booz & Company. Dotyczy on pięciu kluczowych branż sektora kreatywnego: filmu, telewizji, muzyki, wydawnictw i gier. 

raportRaport „Cyfrowa przyszłość sektora kreatywnego w Polsce i Europie” został zaprezentowany przez Booz & Company we współpracy z demoseuroOPA. Jego wyniki dla Polski są zaskakująco pozytywne. Całość wzrostu ekonomicznego w sektorze kreatywnym w Europie pochodzi z działalności w internecie. W Polsce dynamika wzrostu sektora kreatywnego jest szczególnie wysoka. Pomimo istotnych przemian strukturalnych w całym sektorze, w latach 2001–2011 wzrost sektora zajmującego się tworzeniem i dystrybucją treści kreatywnych w Polsce wyniósł 50 proc., podczas gdy średnia europejska kształtuje się na poziomie 20 proc. Przychody w pięciu kluczowych branżach sektora kreatywnego (film, telewizja, muzyka, wydawnictwa i gry) wzrosły od 2001 r. do poziomu 4 mld euro. Oznacza to roczną stopę wzrostu na poziomie 4 proc., przy czym przychody z działalności w obszarze elektronicznym rosły o ponad 13 proc. rocznie, osiągając poziom 1,5 mld euro.

Według autorów raportu, cyfryzacja niesie korzyści dla twórców. Przede wszystkim, uzyskują oni łatwą możliwość dystrybucji treści i dostęp do nowych kanałów komunikacji z publicznością. Na przykład w branży muzycznej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, całkowita wartość generowana dla artystów i wydawców pozostawała na stałym poziomie. Zmieniły sie jednak proporcje – jedynie 32 proc. przychodów osiągają ze sprzedaży płyt CD, a 66 proc. przychodu otrzymują ze sprzedaży internetowej, ponieważ marże produkcyjne, dystrybucyjne oraz sprzedażowe zostały znacznie zmniejszone w tym ostatnim modelu.

Na cyfryzacji w branży kreatywnej najbardziej korzystają twórcy i konsumenci. W dobie cyfryzacji firmy działające w sektorze kreatywnym mogą się rozwijać, jeśli są w stanie tworzyć produkty i usługi zgodne z oczekiwaniami konsumentów i koncentrują się na dwóch obszarach wzrostu: mediach cyfrowych i płatnościach za dostęp do treści –powiedział Hannes Gmelin, ekspert w dziedzinie mediów cyfrowych Booz & Company.

Całkowite przychody pięciu kluczowych branż sektora kreatywnego w Europie wzrosły o 30 mld euro od 2001 r., osiągając wartość 200 mld euro. 25 proc. (50 mld euro) tej kwoty pochodzi z firm o rocznej stopie wzrostu powyżej 11 proc. W Polsce ta dynamika jest nawet silniejsza. Co ważne, przy całkowitej konsumpcji mediów na poziomie 4,1 godzin dziennie i udziale internetu na poziomie 1,1 godziny, polski sektor kreatywny ma duży potencjał rozwoju w sferze cyfrowej.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat najszybciej w Polsce rósł przemysł gier elektronicznych – średnio 20,2 proc. rocznie. To więcej niż w całej Unii Europejskiej, gdzie odsetek ten oscylował wokół 11 proc. Dobrą kondycją może pochwalić się również polski przemysł muzyczny. O ile w Europie w latach 2001–2011 przychody w tym sektorze spadły o 2,9 proc., w Polsce odnotowano wzrost na poziomie 0,7 proc. rocznie. Podobnie jest w przypadku branży wydawniczej. W Europie przychody w sektorze związanym z wydawaniem periodyków spadły o 1,1 proc., podczas gdy w Polsce zanotowano wzrost przychodów w wysokości 2,6 proc. Również przemysł książkowy w latach 2001–2011 rósł średnio o 3,1 proc. Co ważne, największy wpływ na wzrost całego sektora mają branże telewizyjna i filmowa, które zarówno w Polsce, jak i Europie odpowiadają za ok. 50 proc. całości przychodów przemysłu kreatywnego.

Dzięki postępującej cyfryzacji twórcy treści zyskują na łatwiejszym dostępie do dystrybucji i większej ilości kanałów komunikacji z potencjalnymi odbiorcami. Branże, które szybko zareagowały na zachodzące zmiany, jak np. branża filmowa, wzrostem cyfrowym zrekompensowały już straty w obszarze mediów niecyfrowych. Inne, jak np. wydawcy książek, wypracowują nowe modele biznesowe oparte na poszukiwaniu efektywnych metod zarabiania na dostępie do treści. W coraz większym stopniu modele te są wykorzystywane przez nowych uczestników rynku lub w formie partnerstwa z dotychczas działającymi podmiotami.

Celem raportu “Cyfrowa przyszłość kreatywnej Polski. Ekonomiczne skutki wpływu internetu na branżę kreatywną w Polsce i Europie”, przygotowanego przez Booz&Company, jest przedstawienie całościowego wpływu, jaki internet wywiera w obszarze produktów i usług kreatywnych. Ważną część publikacji stanowi analiza konsekwencji rewolucji cyfrowej dla konsumentów i twórców treści kreatywnych. Raport obejmuje sektor kreatywny w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Został zrealizowany w pełnej niezależności przez Booz & Company i sfinansowany przez Google Inc. Raport opiera się na badaniach akademickich, publicznie dostępnych informacjach oraz badaniach własnych.

Pełną treść raportu znaleźć można pod tym adresem.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry