Czy internauci kupują polisy online?

Firma badawcza Gemius SA, na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz, sprawdziła, jak kształtuje się gotowość polskich internautów do zakupu polisy online. Badanie gemiusInsight, będące analizą treści pojawiających się w internecie, pozwoliło określić zarówno zastrzeżenia, jak i oczekiwania użytkowników sieci wobec dokonywania tego typu transakcji.
Na podstawie analiz opinii internautów wyrażanych w postaci wpisów na portalach, forach, blogach oraz listach dyskusyjnych, opracowano raport „Ubezpieczenia online: Allianz i jego konkurenci”. Dokument przedstawia zalety oraz wady zakupu polisy online, na jakie zwrócili uwagę użytkownicy sieci. Jest również cenną wskazówką dla ubezpieczycieli planujących wprowadzenie tego typu usługi. Daje bowiem pełen obraz preferencji klientów, ich obaw i sugestii.

Zainteresowanie tematyką ubezpieczeń jest dość duże wśród internautów – jak wynika z badania Megapanel PBI/Gemius, w sierpniu 2007 roku witryny zgrupowane w kategorii „Finanse i ubezpieczenia” standardowego drzewka mediów odwiedziło ponad 2,6 mln użytkowników (real users). Ponadto, internauci za pośrednictwem blogów, portali, forów i list dyskusyjnych wymieniają się uwagami dotyczącymi zakupu ubezpieczenia online.

Brak bezpośredniego kontaktu z agentem, a przez to bezosobowy charakter transakcji, to główna bariera zniechęcająca polskich internautów do zakupu ubezpieczenia online. Dlatego szansa na kontakt z kompetentnym konsultantem za pomocą komunikatora internetowego, a następnie możliwość telefonicznego potwierdzenia zawarcia umowy, korzystnie wpłynęłyby na gotowość zakupu ubezpieczenia tą drogą. Równie istotną formą interakcji między ubezpieczycielem a klientem jest rzetelnie sporządzona i na bieżąco aktualizowana strona www. Jej zawartość stanowiłyby wywiady z autorytetami w dziedzinie ubezpieczeń, chat ze specjalistą czy porady prawne.

Jak czytamy w raporcie, internauci dużą wagę przywiązują do treści reklam poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego skrupulatnie sprawdzają informacje w nich zawarte. Jeśli te okażą się niezgodne z rzeczywistością, firma poważnie traci na wiarygodności w oczach potencjalnych klientów. Wśród polskich ubezpieczycieli internauci najbardziej cenią PZU i Wartę. Z kolei Allianz i Axa to najlepiej kojarzone marki zagraniczne.

O korzyściach płynących z badania gemiusInsight opowiada Marcin Szporka, Dyrektor Marketingu Allianz Direct – „Wyniki badania stanowią dla Allianz Direct niezwykle cenną wskazówkę. Wiedza płynąca z analizy treści pojawiających się w internecie będzie miała coraz większy wpływ na oferowany przez nas produkt i strategię jego komunikacji. Zarówno zastrzeżenia, jak i wyrazy uznania formułowane przez internautów na blogach, forach i listach dyskusyjnych pozwoliły określić nastawienie polskich użytkowników sieci do marki Allianz oraz innych podmiotów branży ubezpieczeniowej. Taka informacja jest szczególnie przydatna w kontekście planowania i egzekucji strategii marketingowej.”

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top