Czy rynek szkoleń w Polsce jest wciąż rynkiem ogromnego potencjału?

Pewne jest, że rynek szkoleń nieustannie zmienia się i ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Jednak czy został już nasycony?
Zmiany postępują w takim tempie, że zaczynamy wypełniać lukę, która dzieli nas w stosunku do rozwiniętych krajów Europy i świata. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania odbiorców szkoleń, zmienia się też sytuacja gospodarcza i społeczna a za nią zmienia się podejście do rozwoju pracownika, a tym samym zmieniają się firmy dostarczające usług szkoleniowych i doradczych. Liczne zmiany sprawiają, że temat szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich jest niesłychanie ważny.

Celem monitorowania trendów i zmian na rynku szkoleniowym w Polsce i zbadania najbardziej aktualnych informacji z nim związanych, portal wiedzy dla biznesu – Nowoczesna Firma oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania po raz trzeci realizuje projekt badawczo – edukacyjny SZKOLENIA W POLSCE. Najbliższa edycja będzie realizowana pod hasłem „Era profesjonalizacji”.
Integralnymi częściami projektu są: badanie i raport opracowany na podstawie zebranych danych oraz konferencja będąca premierą wyników badania i miejscem dyskusji na tematy ważne w obszarze szkoleń, a także warsztaty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej w dziedzinie zarządzania szkoleniami.  Szkolenia w Polsce; 16 – 17 czerwca 2008, Warszawa

Adresatami projektu i raportu z badań jest kadra zarządzająca i dyrektorzy personalni dużych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój i szkolenie personelu, jak również przedstawicieli firm szkoleniowych w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski oraz dostawcy narzędzi i technologii do realizacji i prowadzenia szkoleń.

www.szkolenia.nf.pl/konferencja

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top