Dialog z Telenergo

1 października br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Telefonią Dialog SA a Telenergo SA.

Podpisane porozumienie składa się z dwóch części: umowy na dzierżawę przez Telefonię Dialog SA wysokiej klasy łączy od TELENERGO SA oraz umowy „interkonektowej”, zapewniająca TELENERGO SA dostęp do abonentów Dialogu, czyli tzw. usługę „ostatniej mili”.

Umowa daje również Telefonii Dialog SA możliwość realizacji połączeń międzystrefowych. Obie umowy są w trakcie realizacji, trwają również prace implementacyjne pozwalające na pełne wykorzystanie wzajemnego potencjału technicznego partnerów porozumienia.

Umowę w imieniu Telefonii Dialog SA podpisała prezes Katarzyna Muszkat, w imieniu TELENERGO SA – prezes Andrzej Arendarski.

http://www.dialogok.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top