Dobre wyniki Bankier.pl SA

Rok 2006 był bardzo udanym okresem dla Bankier.pl SA. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,078 miliona złotych, o 46% więcej niż w 2005 roku. Wypracowany zysk netto przekroczył podniesioną w październiku o 50% prognozę i wyniósł 1,129 miliona złotych – ponad trzykrotnie więcej niż w 2005 roku. W IV kwartale 2006 roku dynamicznie rosła też oglądalność prowadzonego przez Bankier.pl SA portalu internetowego.
Bankier.pl S.A. osiągnął w IV kwartale przychody w wysokości 3,231 miliona złotych – ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku. Zysk netto na poziomie 241 tysięcy złotych był o ponad połowę wyższy niż w IV kwartale 2005 roku.

Bardzo dobre wyniki finansowe IV kwartału pozwoliły Spółce przekroczyć podniesioną w październiku ubiegłego roku całoroczną prognozę, która zakładała osiągnięcie przychodów na poziomie 9,01 miliona złotych i zysku netto na poziomie 1,06 miliona złotych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych jakie udało nam się osiągnąć w 2006 roku. Ostateczny zysk netto przekroczył nawet podniesioną o 50% prognozę. – mówi Tomasz Jażdżynski prezes zarządu Bankier.pl S.A. „Podczas emisji akcji serii I deklarowaliśmy podwojenie zysku netto z 2005 roku. Tymczasem udało się go nawet potroić.” – dodaje Jażdżyński.

Dzięki inwestycjom przeprowadzonym ze środków uzyskanych z emisji akcji serii I w IV kwartale dynamicznie rosła również oglądalność prowadzonych przez Bankier.pl SA portali i serwisów w kluczowej dla Spółki kategorii „biznes, finanse, prawo”. Średnia miesięczna liczba użytkowników na stronach o tematyce biznesowej wzrosła o ponad 30%, osiągając wartość 944 tysiące, wobec 721 tysięcy w IV kwartale 2005 roku. Średnia miesięczna liczba generowanych przez użytkowników odsłon wzrosła o 137%, osiągając wartość 29,6 miliona, wobec 12,4 miliona w IV kwartale 2005 roku (dane na podstawie wewnętrznych statystyk w oparciu o GemiusTraffic).

„Widać już pierwsze efekty modernizacji serwisów i inwestycji infrastrukturalnych. Począwszy od I kwartału 2007 roku oglądalność, a co za tym idzie także pozycja naszych serwisów i portali wzrośnie jeszcze bardziej, dzięki przeprowadzonym pod koniec roku akwizycjom. Jestem przekonany, że bardzo pozytywnie przełoży się to na wyniki finansowe w przyszłości.” – podsumowuje Tomasz Jażdżynski prezes zarządu Bankier.pl S.A.

www.bankier.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry