Dobre wyniki Dialogu

Przychody z działalności podstawowej spółki za pierwsze półrocze 2004 r. wyniosły 221 mln zł i nadal mają tendencję rosnącą. W drugim kwartale br. Dialog osiągnął nadwyżkę w przychodach w wysokości 2,4 mln zł w stosunku do założeń budżetowych.

Spółka osiąga coraz lepsze wyniki z działalności operacyjnej. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA w styczniu br. wyniósł on ok. 15,2 mln zł, a za pierwszy kwartał tego roku blisko 46 mln zł czyli o prawie 10,1 mln zł więcej od zakładanego w budżecie. Ta rosnąca tendencja utrzymuje się – po pierwszym półroczu EBITDA wyniosła ponad 89,7 mln zł. Zysk operacyjny EBIT po 6 miesiącach jest korzystniejszy od założonego w budżecie o 16,8 mln zł i wynosi 37,5 mln zł.

Obecnie spółka obsługuje 424 tys. abonentów; 78 tys. korzysta z oferty dostępu do Internetu

http://www.dialog.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top