Dzieci aktywne online

Co dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7-14 lat. Najmłodsi użytkownicy korzystają z sieci coraz dłużej i intensywniej. Internet w wydaniu dzieci to medium zapewniające przede wszystkim rozrywkę: 70 proc. z nich odwiedza strony zawierające gry online – pokazuje raport Gemius dla Fundacji Dzieci Niczyje „Dzieci aktywne online”.
Urodzeni z myszką w ręku
Niemal o 10 godzin w ciągu roku wzrósł średni czas, jaki internauta w wieku od 7-14 lat spędził w sieci. Mimo że chłopcy stanowią większy odsetek w tej grupie wiekowej internautów (53 proc.) niż dziewczynki (47 proc.), to młode internautki spędzają w sieci przeciętnie więcej czasu (29 godz. 40 min. w czerwcu 2007 r.).
Dzieci aktywne online 1

Niemal co drugie dziecko–internauta to tzw. heavy user (korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie). Tym, co wyróżnia internautów w wieku od 7-14 lat na tle całej populacji, jest stosunkowo liczny udział korzystających z zasobów sieci kilka razy w tygodniu (34 proc.). Może to świadczyć o dość licznej grupie dzieci, dla których korzystanie z internetu nie jest w centrum ich zainteresowań lub ograniczają je czasowo opiekunowie.

Internet dla dzieci tylko w dużych miastach? Okazuje się, że największy udział w strukturze internautów w wieku 7-14 lat stanowią mieszkańcy wsi (28 proc.). Jednak to dzieci mieszkające w aglomeracjach (powyżej 500 tys. mieszkańców) – w porównaniu do swoich rówieśników z mniejszych miejscowości – spędzają online średnio najwięcej czasu (33 godz. 42 min.), przewyższając tym samym średnią dla całej populacji.

Treści poszukiwane… czyli ulubione miejsca w sieci
Co zatrzymuje dzieci w internecie? Większość swojego czasu online najmłodsi badani internauci dzielą między ROZRYWKĘ (6 godz. i 55 min.) i SPOŁECZNOŚCI (4 godz. i 45 min.). Co prawda „Kultura i rozrywka” to kategoria najpopularniejsza w całej populacji internautów – także wśród dzieci – ale czas spędzany przez nie na tych witrynach przewyższa niemal o godzinę średnią dla całej populacji. Aż 70 proc. dzieci aktywnych online tworzy internetową przestrzeń korzystając z serwisów społecznościowych, a 82 proc. wybiera strony z kategorii NOWE TECHNOLOGIE.

Dzieci aktywne online 2

Poszukiwanie INFORMACJI w internecie prawdopodobnie nie jest dla dzieci najistotniejsze w korzystaniu z medium. Kategoria „Informacje, publicystyka, media” cieszy się stosunkowo niską popularnością wśród najmłodszych internautów (zasięg – 63 proc.) oraz niemal o połowę krótszym czasem na użytkownika niż średnia dla populacji.

Płeć ma znaczenie…
Badając strukturę użytkowników poszczególnych kategorii, można zauważyć, że EDUKACJA zatrzymuje największą grupę wśród internautek w wieku 7-14 lat (stanowią one 5,85 proc. wszystkich użytkowników tych witryn). Chłopcy wybierają przede wszystkim serwisy tworzące SPOŁECZNOŚCI (dopasowanie użytkowników – 6,10 proc.).

Najmłodsi internauci wyjątkowo chętnie korzystają z możliwości grania online – 70 proc. dzieci aktywnych online spędza czas na tego typu rozrywce. Wbrew stereotypom, witryny poświęcone grom w sieci cieszą się niemal równym zainteresowaniem dziewczynek i  chłopców.

Dzieci aktywne online 3

Raport „Dzieci aktywne online” został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” w ramach współpracy Gemius SA z Fundacją Dzieci Niczyje.  Celem raportu jest zbadanie aktywności online użytkowników w wieku od 7-14 lat. Na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2007 roku (n=831, internauci 7-14 lat),  szczegółowej analizie poddano zachowania oraz preferencje dzieci obejmujące zarówno cały internet, jak i poszczególne kategorie tematyczne witryn objętych badaniem.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry