Dziecko w Sieci – STOP cyberprzemocy

Problematyka związana z bezpieczeństwem w Internecie będzie szczegółowo omawiana podczas ustanowionego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada na 12 lutego. Firmy komunikacyjne, mediowe, regulatorzy i administracja państwowa wykorzystają ten dzień do dyskusji na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w sieci – w szczególności w odniesieniu do dzieci. UPC jako partner tegorocznych obchodów DBI 2008, aktywnie włącza się w edukację dzieci i rodziców, proponując paneuropejski program z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu jest dorocznym wydarzeniem, które odbywa się w lutym. Organizowane jest przez Insafe, europejską sieć działającą na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. W roku 2007, 43 kraje z całego świata uczestniczyły w Dniu Bezpiecznego Internetu. Piąta edycja tej imprezy odbędzie się 12 lutego 2008r. UPC Broadband jest Złotym Sponsorem Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wszelkie inicjatywy propagujące bezpieczeństwo w Internecie są w tym tygodniu w centrum zainteresowania dzięki przypadającym na 12 lutego obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu. Europejskie obchody DBI 2008 są koordynowane przez Insafe, sieć narodowych organizacji powstałą z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet Plus (Saferinternet.pl), który w Polsce realizują Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK.

Dzień Bezpiecznego Internetu zostanie oficjalnie zainaugurowany przez Viviane Reding, Komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, blogatonem internetowym, który rusza na żywo 12 lutego pod adresem http://blog.eun.org/SID2008/. Głównym wydarzeniem obchodów DBI w Polsce jest konferencja, która obędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Większa odpowiedzialność
Kwestia bezpieczeństwa w sieci będzie nabierała znaczenia wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu, spędzających coraz więcej czasu przed komputerem.

„Jako jeden z największych w Polsce dostawców szerokopasmowego Internetu nie chcemy koncentrować się wyłącznie na satysfakcji klientów z jakości dostarczanej usługi. Równie ważne jest bowiem bezpieczeństwo użytkowników, którzy nie są świadomi zagrożeń, jakie niesie niefiltrowany dostęp do informacji. Jesteśmy wśród tych dostawców szerokopasmowego Internetu, którzy wspierają inicjatywy mające na celu uczynienie sieci bezpieczniejszym miejscem dla dzieci i młodzieży. Najskuteczniejszym sposobem  jest zwiększanie społecznej świadomości na temat konsekwencji nierozważnego korzystania z Internetu oraz edukacja na ten temat.”. – mówi Simon Boyd, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny UPC Polska, firmy dostarczającej Internet ponad 300 000 klientów w Polsce.

UPC Polska jest także jednym z partnerów medialnych tegorocznej kampanii „Dziecko w Sieci” realizowanej pod hasłem ‘STOP cyberprzemocy’.

Jednym z elementów realizacji postulatu bezpieczeństwa w sieci jest  opracowany, przez UPC i Insafe, paneuropejski elementarz bezpiecznego korzystania z sieci. ‘Elementarz’ został przetłumaczony na 11 Europejskich języków i przedstawia rodzicom oraz dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Komisarz Viviane Reding, która jest patronem Dnia Bezpiecznego Internetu wyraziła swoje uznanie dla wydanego podręcznika stwierdzając: “Jestem bardzo zadowolona z tej inicjatywy, ponieważ daje ona młodym ludziom w tak wielu krajach europejskich odpowiednie narzędzie do bezpiecznego korzystania z sieci. Gratuluję UPC i Insafe dobrego przykładu partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Bezpieczeństwo w sieci – elementarz dla całej rodziny
Elementarz dla całej rodziny składa się z dwóch poradników: dla rodziców oraz dla dzieci w wieku od 6-12 lat, naklejek, dyplomu dla całej rodzimy oraz kart z opisami różnych sytuacji. Sprawia, że nauka o bezpieczeństwie w sieci staje się zajmującą zabawą, która uświadamia dzieciom ryzyka, związane z korzystaniem z Internetu, nie wzbudzając w nich lęku. Elementarz ma być skutecznym narzędziem, służącym edukacji dorosłych i dzieci. Dystrybuowany będzie poprzez m.in. stronę internetową www.upclive.pl/dzieci, podczas kursów z zakresu bezpiecznego Internetu, organizowanych przez UPC oraz przez konkursy w mediach.

Europejskie inicjatywy UPC
UPC jako partner Insafe wspiera działania organizacji mających na celu zwiększenie świadomości bezpiecznego korzystania z sieci w całej Europie. Bierze również udział w innych tego rodzaju inicjatywach, włączając się w tworzenie specjalnych stron internetowych dla dzieci i młodzieży, wspierając cyfrowe centra szkolne, publikując materiały promocyjne dotyczące tej problematyki, czy  współorganizując zajęcia dla rodziców i nauczycieli. UPC jest także partnerem organizacji pozarządowych, prowadzących telefony zaufania dla dzieci.

Obecnie wysiłki UPC,  aby chronić dzieci w środowisku internetowym wykraczają poza działania wyłącznie edukacyjne. Firma pomaga bowiem zapobiegać rozwojowi molestowania seksualnego dzieci w Internecie poprzez aktywną współpracę z policją i organizacjami pozarządowymi. Prewencja w tym zakresie jest niezwykle ważna, gdyż według ostatniego raportu INHOPE (międzynarodowego stowarzyszenia monitorującego nielegalną zawartość w sieci), w ostatnich latach dziecięca pornografia rosła w tempie 15% rocznie.
UPC  w Holandii i Szwajcarii wspólnie z policją i organizacjami pozarządowymi tworzy ’czarne listy’ stron internetowych, zawierających pornografię dziecięcą. Każda próba wejścia na taką stronę powoduje pojawienie się napisu STOP na ekranie komputera z ostrzeżeniem oraz wyjaśnieniem dlaczego strona została zablokowana. Działania te zostały przyjęte z entuzjazmem przez rodziców i społeczeństwo. Tego typu inicjatywy odnoszą sukcesy dzięki ścisłej współpracy publiczno-prywatnej.

Celem UPC jest rozszerzenie działalności związanej z bezpieczeństwem w sieci w najbliższej przyszłości. Firma chce również nawiązywać bliższe kontakty z władzami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami.
W miarę jak branża się konsoliduje odpowiedzialność ponoszona przez największych graczy będzie się zwiększać. UPC stoi na stanowisku, że firmy biorące aktywny udział w kształtowaniu rynku powinny troszczyć się o to, aby rozwojowi Internetu towarzyszyło rosnące bezpieczeństwo w sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu jest dorocznym wydarzeniem, które odbywa się w lutym. Organizowane jest przez Insafe, europejską sieć działającą na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. W roku 2007, 43 kraje z całego świata uczestniczyły w Dniu Bezpiecznego Internetu. Piąta edycja tej imprezy odbędzie się 12 lutego 2008r. UPC Broadband jest Złotym Sponsorem Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wideo klip Dnia Bezpiecznego Internetu można obejrzeć pod adresem: www.saferinternet.org/shared/data/saferinternet.org/SID08/Spot/safer_internet_day_clip.html

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry