E-przedsiębiorcy na start – drugi konkurs na e-usługi

13 lipca 2009 r. ruszył drugi w tym roku nabór wniosków o dotacje w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wśród e-przedsiębiorców PARP rozdysponuje ponad 144 mln zł.

Nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG rozpoczyna się 13 lipca b.r. Wnioski przyjmowane będą do końca miesiąca, czyli do 31 lipca. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega jednak, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł.

Pierwszy nabór w 2009 r. w ramach Działania 8.1 cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Złożyli łącznie 824 wnioski, a ich wartość już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% sumy (tj. blisko 141 mln zł) przewidzianej na dofinansowanie e-biznesowych projektów. Ostatecznie łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 500 mln złotych. – Zaskoczyła nas tak duża liczba złożonych wniosków. W porównaniu z konkursem przeprowadzonym w 2008 r. o dofinansowanie ubiegało się o 82% więcej przedsiębiorców – ocenia Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP.

We wrześniu 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi jeszcze jeden – trzeci konkurs w ramach Działania 8.1. – Już teraz zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami na e-usługi na spotkanie informacyjne, które 5 sierpnia 2009 r. odbędzie się we Wrocławiu – informuje Monika Karwat-Bury.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach Działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

www.web.gov.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top