Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

SIMPLE S.A. uzyskała akredytację PARP

SIMPLE S.A. uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług w ramach programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. W ramach programu Klienci, z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), mogą ubiegać się o dofinansowanie 60% kosztów analizy, szkoleń oraz wdrożenia rozwiązań oferowanych przez SIMPLE S.A. Środki na dofinansowanie pochodzą z programu PHARE

SIMPLE S.A. uzyskała akredytację PARP więcej »

MBM Komputer akredytowany przez PARP

MBM Komputer specjalizujący się w odzyskiwaniu danych został firmą akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług w zakresie realizacji programów dotowanych ze środków Phare Unii Europejskiej. MBM Komputer będzie realizował projekty w ramach programu Innowacje i Technologie. „O dofinansowanie własnych projektów z Phare ubiegaliśmy się powodzeniem dwukrotnie. Największe trudności jakie napotkaliśmy wiązały się

MBM Komputer akredytowany przez PARP więcej »

MacroSoft dostanie środki z PHARE

MacroSoft S.A. uzyskał akredytację w programie Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Pilotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projekt jest finansowany ze środków programu Phare i budżetu państwa. Celem programu jest wsparcie rozwoju sektora MSP. „Cieszymy się, że program Phare pomaga sektorowi MSP w polepszaniu pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez nowe sposoby zarządzania przedsiębiorstwem.

MacroSoft dostanie środki z PHARE więcej »

Scroll to Top