E-urząd w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wdroży system URZĄDNET firmy SPEEDNET. System współpracuje z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP)i umożliwia komunikację z petentem przy użyciu podpisu elektronicznego.

Petent pobierając formularze ze strony Inspektoratu, wypełnienia je i bezpiecznie składa, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Złożone pismo trafia natychmiast do odpowiedniej komórki organizacyjnej w inspektoracie, petent zaś może na bieżąco śledzić – poprzez Internet – stan jego sprawy. Pracownik urzędu ma natomiast nowoczesne narzędzie do zarządzania i kontroli obiegiem dokumentów oraz spraw.

http://www.speednet.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry