eCard: czterokrotny wzrost transakcji

Obroty z tytułu zautoryzowanych i rozliczonych przez eCard S.A. transakcji internetowych wyniosły w I połowie 2004 roku 93,2 miliona złotych i były ponad czterokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2003 roku. Liczba rozliczonych transakcji wyniosła 217.500 i była niemal trzykrotnie wyższa niż w I połowie 2003 roku. O 170% była też wyższa średnia wartość transakcji zrealizowanej w I połowie br. i wyniosła 425 zł (dla porównania 250 zł I połowie 2003 r.).

Znaczny wzrost zanotowany został również w obszarze działalności prowadzonej wspólnie ze spółką Xtrade. Obroty z tytułu przeprowadzonych na platformie Xtrade aukcji B2B oraz zrealizowanych do końca pierwszej połowy 2004 roku zamówień przekroczyły poziom 250 milionów złotych. Z rozwiązań oferowanych przez platformę Xtrade korzysta obecnie ponad 1700 dostawców i kupujących.

Dodatkowo, czerwiec 2004 roku jest pierwszym, w którym eCard S.A. osiągnęła dodatni wynik finansowy, co zgodnie z realizowanym planami rozpoczyna pozytywny trend wyników finansowych firmy. Czerwcowy wskaźnik EBITDA przekroczył 100 tysięcy złotych.

„Osiągnięcie pozytywnego, miesięcznego wyniku finansowego jest niewątpliwie punktem przełomowym dla Spółki – mówi Allan Wodzyński, Prezes Zarządu eCard S.A. – Potwierdza, że nasza stabilna i długofalowa strategia rynkowa oraz przewidywania dotyczące potencjału i rozwoju rynku, zarówno płatności elektronicznych jak i platform transakcyjnych są słuszne i już przynoszą pierwsze pozytywne rezultaty. Nasze plany zakładają osiągnięcie stałego, dodatniego wyniku finansowego w ciągu najbliższych 3 kwartałów”

http://www.ecard.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top