Edukacja w sieci www.WIEDZAinfo.pl

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu uruchomiła Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, dostępny pod adresem internetowym www.WIEDZAinfo.pl.
Projekt jest adresowany do trzech grup odbiorców – do młodzieży uczącej się, stojącej przed decyzją o wybraniu dalszej drogi życiowej; do środowisk biznesowych szukających właściwego miejsca zarówno do podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i zamawiania badań i raportów, oraz do osób gotowych do korzystania z tzw. uniwersytetów trzeciego wieku – czyli kontynuowania edukacji w wieku dojrzałym.

Do portalu trafiły wykłady i prezentacje spełniające standardy merytoryczne – a jednocześnie popularyzatorskie, prezentujące zarówno możliwości uczelni, jak również spectrum kierunków i specjalności, znajdujących się w orbicie nauk ekonomicznych.

Obecnie w portalu jest pół setki wykładów, a najliczniej reprezentowane są ekonomia, zarządzanie, technologie, komunikacja. Każdy zainteresowany daną tematyką znajdzie przy wykładzie linki do skorelowanych tematycznie stron polskich, obcojęzycznych, a także do innych artykułów na podobny temat.

Rozszerzać się będzie także multimedialność portalu – w tej chwili w sekcji definicji można wybrane hasło przeczytać, wysłuchać, wydrukować, dojdą niebawem krótkie filmy i bliska współpraca z innymi mediami elektronicznymi. Najbliższym krokiem będzie możliwość zaabonowania elektronicznego newslettera.

Twórcy portalu zaprosili do współpracy liderów zarówno polskiej nauki, jak i gospodarki. Jeden z autorów, z którego wykładem chętni za pośrednictwem Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego mogą się zapoznać, prof. Leszek Balcerowicz mówi: “Należy z uznaniem witać każdą inicjatywę edukacyjną, która pozwoli naszemu społeczeństwu zbliżyć się do europejskiego standardu społeczeństwa opartego na wiedzy”.

Na znaczenie Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego dla młodzieży wskazuje rektor Akademii Ekonomicznej, prof. Bogusław Fiedor, mówiąc: “Istnienie portalu WIEDZAinfo.pl powinno z otwartymi ramionami być przyjęte zarówno przez młodzież licealną, a zwłaszcza maturzystów, jak i przez nauczycieli przedmiotu “Przedsiębiorczość” oraz wychowawców klas maturalnych. Jestem przekonany, że szerokie korzystanie z możliwości edukacyjnych, jakie niesie Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, przyniesie wszystkim wymierne korzyści w postaci większej ilości dobrze przygotowanych do studiów młodych ludzi”.

Również środowisko mediów otrzymuje w nowym portalu wartościowy prezent: listę ekspertów – naukowców Akademii Ekonomicznej, gotowych mediom służyć swoimi opiniami i komentarzami. Sporo uwagi portal poświęca również europejskim wydarzeniom naukowym.

Powstanie Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego poszerza edukacyjną ofertę naukowego środowiska wrocławskiego. Warte jest to podkreślenia tym bardziej, że wybrana platforma – Internet – pozwala na korzystanie z tej oferty bez ograniczeń w czasie i przestrzeni.

www.wiedzainfo.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top