eFaktura dla klientów BluePay SA

BluePay propagując proekologiczną ideę wprowadził opcję otrzymywania faktury elektronicznej za usługi Spółki.

Dbając zarówno o ekologię, jak i wygodę oraz komfort klientów korzystających z usług doładowania telefonów, zakupu contentu, czy dostępu do gier, Spółka udostępniła eFakturę.

eFaktura w pełni zastępuje dokument papierowy i spełnia wszystkie przewidziane prawem wymogi. Zaopatrzona jest w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany tylko za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, którym jest opatrzona.

Kolejne ważne elementy świadczące o atrakcyjności faktury elektronicznej to jej bezkosztowy charakter, możliwość przechowywania w formie elektronicznej na dowolnym, wybranym przez klienta nośniku oraz brak kosztów związanych z przesłaniem. Faktura elektroniczna przesyłana jest drogą mailową w formie pliku PDF na podany przez klienta adres, co jest gwarantem bezbłędnego dostarczenia.

Mówiąc o eFakturze nie możemy pominąć ekologicznego aspektu całego przedsięwzięcia. Na obecnym, przesyconym zakupami rynku, każda rezygnacja z używania papieru ma ogromne znaczenia dla podniesienia wielkości zasobów leśnych, zarówno tych w Polsce, jak i na świecie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry