eGov.pl rozpoczyna konsultacje o ewidencji ludności

Serwis eGov.pl razem z Departamentem Rejestrów Państwowych Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji rozpoczął otwarte konsultacje na temat zespołu zagadnień związanych z przyszłością systemu ewidencji ludności, dokumentów osobistych i związanych z nim systemów teleinformatycznych pozostających w gestii MSWiA a w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). W tym celu na stronach eGov.pl umieszczona została specjalnie przygotowana ankieta.

Zagadnienia te bezpośrednio dotyczą sposobu transformacji Polski do Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego. Opracowany na zlecenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – United Nations Developement Programme) Raport „Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego” stwierdza, że „udział Polski w tej transformacji jest jej walką o byt w świecie przyszłości”. W takim społeczeństwie „… informacja ma szczególne znaczenie, stąd ze swej natury państwa są „społeczeństwami informacyjnymi”. Państwa muszą znać swych obywateli (i tych, którzy nimi nie są), określać zasoby lokacyjne (planowanie i administracja) oraz zasoby władcze (siła i kontrola)”.

Kluczowe pytanie brzmi – Ile swej prywatności Obywatel może ujawnić na rzecz Państwa, tak by Państwo mogło zapewnić mu bezpieczeństwo oraz właściwą jakość usług publicznych”

Współczesne państwa powyższe zagadnienia rozwiązują w rozmaity sposób. Oscylują one między dwoma skrajnymi modelami. Pierwszy, w którym Państwo rezygnuje całkowicie z prowadzenia ewidencji ludności i dokumentów tożsamości, potwierdzanie tożsamości odbywa się na zasadzie oświadczenia woli obywatela a wzajemna identyfikacja obywateli sprowadza się do swoistej „wymiany wizytówek”. Drugi model to taki, w którym Państwo posiada praktycznie pełną, nie do końca jawną dla zainteresowanych, kontrolę nad danymi osobowymi obywatela.

Istotnym elementem tego systemu byłoby wyposażenie dowodu osobistego nowego typu (karty poliwęglanowej) w mikroprocesor. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zapewnienie obywatelom niezbędnej infrastruktury dla przechowywania podpisu elektronicznego (części prywatnej). Takie zintegrowane rozwiązanie pozwoliłoby stworzyć zarazem warunki organizacyjno techniczne dla prac nad jednolitym systemem elektronicznej identyfikacji obywatela w relacjach z Państwem we wszystkich obszarach np. w trakcie wyborów i referendów, w zakresie identyfikacji dla potrzeb ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, itd. Taki „chipowy dowód osobisty” mógłby pełnić rolę Wielofunkcyjnego Dokumentu Tożsamości (WDT), a zarazem klucza dla obywatela do usług klasy eGovernment.

http://www.egov.pl/pesel

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry