Elektroniczne archiwum w Kancelarii Prezydenta RP

Opublikowano: 1 marca 2004. Kategoria: Rynek. Tagi:

Wdrożony system informatyczny oparty został o empolis knowledge management suite (e:kms), stanowiący kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania wiedzą, treścią i współpracą w organizacji.
Projekt trwał 6 miesięcy i obejmował kolejno: zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie sytemu elektronicznego archiwum na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP.

Wdrożony system umożliwia m.in.: konwertowanie materiałów źródłowych z postaci papierowej i audiowizualnej do postaci elektronicznej; opisywanie wprowadzanych informacji w celu późniejszego ich przeszukiwania jak również bezpieczne składowanie zbiorów na niekasowalnych nośnikach optycznych. Tak przygotowane zasoby informacji tworzą swoistą elektroniczną czytelnię dla wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz upoważnionych instytucji zewnętrznych.

Elektroniczne archiwum Kancelarii Prezydenta RP to jeden z pierwszych systemów wdrożonych w administracji publicznej w pełni oparty na otwartych standardach gwarantujących łatwy rozwój oraz współpracę z innymi systemami, w sposób zgodny z wytycznymi opracowywanej właśnie „Ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne”.
Istotnym novum jest zastosowanie na tak dużą skalę języka XML jako otwartego formatu opisu dokumentów archiwalnych oraz biblioteki nośników DVD jako podstawowego medium przechowywania informacji.

http://www.empolis.pl

Sylwester KozakElektroniczne archiwum w Kancelarii Prezydenta RP

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.