Elektroniczne archiwum w Kancelarii Prezydenta RP

Wdrożony system informatyczny oparty został o empolis knowledge management suite (e:kms), stanowiący kompletne rozwiązanie informatyczne do zarządzania wiedzą, treścią i współpracą w organizacji.
Projekt trwał 6 miesięcy i obejmował kolejno: zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie sytemu elektronicznego archiwum na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP.

Wdrożony system umożliwia m.in.: konwertowanie materiałów źródłowych z postaci papierowej i audiowizualnej do postaci elektronicznej; opisywanie wprowadzanych informacji w celu późniejszego ich przeszukiwania jak również bezpieczne składowanie zbiorów na niekasowalnych nośnikach optycznych. Tak przygotowane zasoby informacji tworzą swoistą elektroniczną czytelnię dla wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz upoważnionych instytucji zewnętrznych.

Elektroniczne archiwum Kancelarii Prezydenta RP to jeden z pierwszych systemów wdrożonych w administracji publicznej w pełni oparty na otwartych standardach gwarantujących łatwy rozwój oraz współpracę z innymi systemami, w sposób zgodny z wytycznymi opracowywanej właśnie “Ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne”.
Istotnym novum jest zastosowanie na tak dużą skalę języka XML jako otwartego formatu opisu dokumentów archiwalnych oraz biblioteki nośników DVD jako podstawowego medium przechowywania informacji.

http://www.empolis.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry