eNews – Społeczeństwo Informacyjne

Od stycznia ukazuje się Biuletyn „eNews – Społeczeństwo Informacyjne” Cotygodniowy biuletyn informuje polskich managerów i specjalistów o
możliwościach pozyskania grantów i innych form wsparcia na rozwój naszych firm i samorządów, na współfinansowanie lokalnych przedsięwzięć.

Budowa społeczeństwa informacyjnego i rozwój technologii informacji i komunikacji (ICT) jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, USA i państw Dalekiego Wschodu. By wspierać rozwój i konkurencję liczne instytucje i organizacje (np. Komisja Europejska, Bank Światowy, United Nations Development Programme) udostępniają programy wsparcia finansowego.
Znaczącymi beneficjentami tej pomocy są firmy sektora ICT, administracja samorządowa różnego szczebla, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowo-badawcze. W najbliższych latach – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, podaż środków finansowych na realizację projektów ICT wzrośnie wielokrotnie. Już dziś Polska ma problemy z wykorzystaniem całości środków z funduszy przedakcesyjnych.

Wyselekcjonowane informacje, będące efektem monitoringu źródeł
finansowych, oraz wynikające z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów zawarte są w cotygodniowym biuletynie: „eNews – Społeczeństwo Informacyjne”, zawiera on m.in.:
terminy i rodzaje ogłoszeń programów grantowych
zmiany zasad i procedur ubiegania się o granty i dotacje
dokumenty formalne związane z uzyskaniem grantów, dotacji i pożyczek
istotne wydarzenia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rynku ICT w Europie
personalia i wypowiedzi osób pełniących kluczowe funkcje w instytucjach i organizacjach wspomagających rozwój firm sektora ICT.

http://www.infoport.pl/enews

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top