ENTER się zmienia

Nowy ENTER pokaże przede wszystkim praktyczne zastosowania różnych produktów komputerowych, oprogramowania czy technik informatycznych. Zmienia się także gruntownie szata graficzna ENTERA, która będzie bardziej przejrzysta i nowoczesna. Przede wszystkim pozwala na szybkie znajdowanie najważniejszych informacji w artykule, bez konieczności czytania całego tekstu głównego.

Od numeru 10/2004 ENTER będzie się składać z trzech głównych działów: Produkty, Praktyka, Porady. Produkty to miejsce na informacje o nowym sprzęcie, programach i usługach, prezentacje nowych technologii, porady dla kupujących. Duża część działu będzie poświęcona testom porównawczym i indywidualnym. To one będą podstawą do rekomendowania produktów najlepszych pod względem funkcjonalnym, a także mających najlepszy stosunek ceny do możliwości czy wydajności. Porady to warsztat, przewodnik krok po kroku, wskazówki typu tips&tricks itp. – jak wykonać określone zadania przy użyciu komputera, czy też jak zwiększyć wygodę, efektywność i bezpieczeństwo korzystania ze sprzętu IT.

Praktyka połączy oba te działy i będzie prezentować kompleksowe rozwiązania – z jednej strony, co i jakim sposobem możemy zyskać, z drugiej, jakich produktów należy do tego celu użyć. Uzupełnieniem podstawowych działów będą rubryki: Magazyn – traktujący o ciekawych zastosowaniach informatyki. Na krążku – z warsztatami dotyczącymi obsługi i wykorzystania najciekawszych programów z płyty dołączonej do magazynu. Propozycja nowej struktury i wyglądu magazynu ENTER została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez dotychczasowych wiernych czytelników ENTERA, jak i przez czytelników innych pism komputerowych. Przeprowadzona w czerwcu 2004 roku w seria badań focusowych wykazała, że zmiany wprowadzone w magazynie ENTER wychodzą naprzeciw oczekiwaniom respondentów. Zmiany w czasopiśmie ENTER powiększają jego grupę docelową o osoby, które są zainteresowane bardziej praktycznymi zastosowaniami komputerów do pracy lub rozrywki niż ich technicznymi szczegółami. ENTER 10/2004 – w nowej strukturze i szacie graficznej – jest promowany w radiu (RMF FM, Radiostacja), prasie (Bike Board, CRN, Mobility, Świat Techniki, Dziennik Bałtycki, Trybuna Śląska), Internecie, punktach sprzedaży detalicznej (In Medio, Empik) oraz podczas różnych eventów (m.in. World Cyber Games, Olimpiada Branży IT).

http://www.enter.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry