Era ma 8 mln klientów

Polska Telefonia Cyfrowa ogłosiła wstępne wyniki finansowe

i operacyjne za III kwartał 2004 r.

W III kwartale 2004r. liczba klientów PTC przekroczyła 8 milionów, co według szacunków Spółki daje jej ponad 39% udział w rynku.

Przychody Spółki zwiększyły się o około 13% – do 1,7 miliarda złotych. PTC szacuje swój udział w rynku pod względem przychodów na poziomie 36,5%. Wzrost liczby klientów o 39% w skali 12 miesięcy, głównie w segmencie prepaid, wiązał się ze spadkiem średniego wskaźnika ARPU z 79 złotych w III kwartale 2003 roku do 67 złotych w III kwartale bieżącego roku. Znacząco wzrósł ruch generowany przez klientów obu segmentów: prepaid i klientów płacących abonament. Jest to wynikiem istotnych obniżek cen usług oferowanych pod marką Era, jak i wprowadzenia usług bezabonamentowych Heyah.

EBITDA wyniosła ponad 0,75 miliarda złotych, około 14% więcej niż w tym samym okresie 2003r. Wskaźnik EBITDA wyniósł około 45%. Zysk netto za III kwartał wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z trzecim kwartałem 2003r. (dokładne wyniki i wskaźniki finansowe zostaną podane w listopadzie 2004r.).

'PTC uzyskała znakomite warunki finansowania dalszego rozwoju firmy, dzięki stałej poprawie wyników finansowych, obniżeniu stopnia zadłużenia, a także w wyniku uzyskania oceny wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym (‘investment grade’)’. – powiedział Jonathan Eastick, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Polskiej Telefonii Cyfrowej.

'Polski rynek telekomunikacyjny czeka boom inwestycyjny, jeżeli tylko zostaną utrzymane mechanizmy rynkowe i o ile nie pojawią się sztuczne bariery, np. nadmierna ingerencja regulatora. Rozwój operatorów, ogromny przyrost liczby abonentów, spadek cen połączeń dokonują się bowiem znacznie szybciej niż mówiły prognozy sprzed kilkunastu miesięcy.’ -powiedział Bogusław Kułakowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Telefonii Cyfrowej. 'Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego dostępne dla wszystkich technologie bezprzewodowe’ – dodał Kułakowski.

http://www.era.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top