FABA SA wdraża system ERP

Rozpoczęło się wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP Impuls BPSC w firmie Faba SA. Spółka jest polskim producentem narzędzi do maszynowej obróbki drewna. Podstawowym celem wdrożenia jest odzwierciedlenie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie od momentu złożenia zamówienia klienta po jego realizację, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny wdrożenie przeprowadzone zostanie w dwóch etapach.

Od 2000 roku w firmie funkcjonuje system jakości ISO 9001. Produkcja w Faba SA realizowana jest na dwóch odrębnych wydziałach produkcyjnych, w oparciu o konkretne zamówienia klientów. Ze względu na szeroki asortyment wyrobów oraz duże zdolności produkcyjne w tym samym czasie wykonywanych jest nawet kilkaset zleceń. Aby jak najlepiej spełnić wymagania klientów przeszło 50% wyrobów produkowanych jest na indywidualne zamówienia.

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce ma służyć przede wszystkim zwiększeniu rentowności produktów poprzez optymalizację planowania i przebiegu procesu produkcyjnego. W tym obszarze Impuls BPSC ma zapewnić pełną integrację informacji o zamówieniach klientów z realizowanymi zleceniami produkcyjnymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb materiałowych oraz stanów magazynowych.

Kluczowym czynnikiem, który zadecydował o wyborze systemu Impuls BPSC okazała się jego elastyczność, umożliwiająca pełne dostosowanie aplikacji do specyfiki firmy. Podczas analizy informatycznej wyodrębnione zostały kluczowe procesy realizowane w Fabie. Zastosowanie podejścia procesowego podczas wdrożenia systemu pozwoli na bardziej efektywną kontrolę działalności firmy przez pryzmat wszystkich działań mających wpływ na osiągane przez nią wyniki, poczynając od procesów ofertowania poprzez produkcję, zaopatrzenie, sprzedaż aż po finanse, księgowość i rozliczenie kosztów.

Dzięki pełnej integracji modułów systemu Impuls BPSC możliwe stanie się opracowanie asortymentu produkcji wyrobów gotowych dla każdego z wydziałów, wykorzystując aktualne dane o zamówieniach klientów, statystyczne prognozy sprzedaży oraz posiadane stany magazynowe. Uruchomienie produkcji na podstawie tak przygotowanego planu zmniejszy koszty magazynowania wyrobów gotowych do minimum oraz pozwoli dokładnie określić termin realizacji danego zamówienia. Dzięki bieżącemu i szybkiemu dostępowi do informacji dotyczącej powiązań między zamówieniami klientów, dokumentami magazynowymi i dokumentami sprzedaży, pracownicy działu handlowego będą mogli w łatwy sposób ocenić aktualny stopień realizacji zamówienia.

Bardzo istotnym elementem wdrożenia w Fabie SA jest system Zarządzania Obiegiem Dokumentów. Wspomoże on funkcjonowanie systemu jakości ISO9001, zapewniając sprawne sterowanie przepływem pracy i informacji zgodnie z przyjętymi procedurami. Stanowić będzie również ważne narzędzie tworzenia i obiegu dokumentacji technicznej wyrobów. Dzięki temu każda sprawa realizowana będzie w zaplanowany, właściwy dla firmy sposób, a wspólna baza dokumentów umożliwi bieżącą kontrolę nad realizacją zadań, ułatwi wyszukiwanie dokumentów i zagwarantuje aktualność ich wersji.

W pierwszym etapie spółka zainstaluje moduły do obsługi finansów, księgowości i kosztów, kadr i płac, środków trwałych, gospodarki materiałowej, dystrybucji oraz zarządzania relacjami z klientem. W drugim etapie zaplanowano uruchomienie modułu produkcyjnego, Systemu Wspomagania Decyzji oraz systemu Zarządzania Obiegiem Dokumentów. Docelowo z aplikacji korzystać będzie 70 użytkowników.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry