Feniks pomoże strażakom

Feniks – System Wspomagania Dowodzenia jest nowym, autorskim produktem spółki ComputerLand SA. System przeznaczony jest dla stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych, a także wspomaga integrację stanowisk kierowania z centrami zarządzania kryzysowego. Oficjalna premiera systemu nastąpi podczas VIII Międzynarodowych Targów Logistycznych Logistyka 2002 w Kielcach 24 kwietnia b.r. Zadaniem Feniksa jest wspieranie pracy jednostek Straży Pożarnej: system zbiera informacje o zdarzeniach wymagających interwencji strażaków, prezentuje je na mapie miejscowości, przechowuje aktualne informacje o dostępnych siłach i środkach oraz wspomaga podejmowanie decyzji o wysłaniu na miejsce wypadku konkretnej jednostki.

“Zdobyliśmy ogromne doświadczenie w czasie wdrażania Systemu Wspomagania Dowodzenia przeznaczonego dla Policji w Szczecinie, które wykorzystaliśmy w pracach nad Feniksem. Nad wprowadzeniem nowego systemu pracowało kilkunastu najlepszym programistów ComputerLandu. W efekcie otrzymaliśmy program spełniający wysokie, światowe standardy przewidziane dla tego typu aplikacji. Obecnie w Spółce produkcją i wdrażaniem systemów IT dla służb mundurowych zajmuje się wybrana grupa kilkudziesięciu specjalistów.” – powiedział Jarosław Deminet, zastępca dyrektora generalnego Sektora Publicznego ComputerLand SA

System Feniks będzie oferowany państwowym jednostkom straży pożarnej, centrom powiadamiania ratunkowego i zespołom zarządzania kryzysowego.

System Feniks pozwala na:
ˇ Planowanie zasobów.
ˇ Przyjmowanie zgłoszeń o pożarach, wypadkach.
ˇ Obrazowanie zdarzeń na mapie miejscowości.
ˇ Obrazowanie obszarów skażonych, terenów
przeznaczonych do ewakuacji, dróg dojazdu,
rejonów zgrupowania itp.
ˇ Przydzielanie sił i środków do konkretnego zdarzenia.
ˇ Wykorzystanie danych o obiektach
(potencjalne zagrożenia, plany ewakuacyjne,
materiały szkodliwe i łatwopalne itp.).
ˇ Wykonywanie statystyk w formie zestawień zbiorczych
i ich wizualizację.

Feniks umożliwia również wprowadzanie i aktualizację planów zabezpieczenia przeciwpożarowego i informacji o niebezpiecznych transportach, co pozwala na aktualizowanie bazy możliwych zagrożeń.
System umożliwia także zbieranie informacji od obywateli o zaistniałych nieprawidłowościach oraz zgłaszanie zapytań.
Poprzez Internet lub intranet jest możliwe wykonywanie zestawień z bazy danych przeznaczonych dla dowodzących akcjami oraz dla dyżurnych PSP różnego szczebla o:
ˇ stanie sił i środków oraz prowadzonych akcjach gaśniczych.
ˇ obiektach, których dotyczy akcja.
Zestawienia te, w zależności od potrzeb, mogą zawierać: wycinki map z zarysami budynków, plany sytuacyjne, rozmieszczenie hydrantów itp.

Ogólnodostępne informacje o wypadkach i katastrofach można uzupełniać o informacje dodatkowe, np. o szpitalach, do których zostali przewiezieni poszkodowani, zagrożeniach, jakie wystąpiły, oraz możliwych objazdach miejsca zaistniałego zdarzenia.
Przewiduje się również miejsce na publikowanie zindywidualizowanych informacji o działalności PSP aktualizowanych na bieżąco przez administratora systemu.

Feniks został zbudowany przy użyciu nowoczesnych narzędzi Oracle Designer i Oracle Developer. Zastosowany system zarządzania relacyjną bazą danych Oracle zapewnił dużą wydajność przetwarzania danych i ich bezpieczeństwo poprzez standardowe mechanizmy definiowania niepodzielnych transakcji. W przyszłości przewidziano możliwość wykorzystania powszechnie uznanego standardu radiowej łączności cyfrowej Tetra, która łączy w sobie zalety analogowych systemów trankingowych (praca w grupach) i telefonii komórkowej (wywoływanie poszczególnych abonentów).

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry