FileNet w Consolidated Edison

Firma FileNet Corporation (Nasdaq: FILE), wiodący dostawca rozwiązań z zakresu zarządzania informacjami przedsiębiorstwa (tzw. ECM, Enterprise Content Management), ogłosiła dzisiaj, że firma Consolidated Edison (w skrócie Con Edison) z Nowego Jorku, wdrożyła rozwiązanie ECM firmy FileNet. Rozwiązanie ma zautomatyzować i przyspieszyć przetwarzanie procesów komunikacyjnych między Departamentem Zgodności i Departamentem Transportu miasta Nowy Jork.

Wdrożenie to ma zagwarantować szybkie osiągnięcie zgodności z przepisami Departamentu Transportu, dotyczącymi tzw. raportów CAR (ang. Corrective Action Reports, raporty działań naprawczych) i zautomatyzować przetwarzanie powiadomień o przekroczeniach przepisów (tzw. NOV, Notice of Violation). Udoskonalenia te mogą w Con Edison przyczynić się do oszczędności rzędu 1,1 miliona dolarów rocznie, a także zwiększyć wydajność wewnętrzną i poprawić relacje z miastem Nowy Jork i jego mieszkańcami.

Firma Con Edison jest klientem firmy FileNet od 1992 roku. Umowa z nią obejmuje rozwiązania FileNet i rozwiązanie partnera z sieci ValueNetŽ, firmy TriTek Solutions, pozwalające na rozszerzenie możliwości istniejącego systemu FileNet. Rozwiązanie ECM FileNet oferuje firmie Con Edison możliwość zastąpienia procesów manualnych zautomatyzowanymi procesami obiegu pracy. Pozwala to na elektroniczne przechwytywanie, dołączanie, przechowywanie, pobieranie i zarządzanie wszelkimi informacjami związanymi z każdym wezwaniem wystawionym przez nowojors/bki Departament Transportu. Przychodzące dokumenty CAR i NOV są skanowane do systemu FileNet i przekazywane elektronicznie do odpowiedniego menedżera Con Edison w celu przejrzenia i podjęcia odpowiedniej decyzji. Funkcja automatycznego powiadamiania pocztą elektroniczną umożliwia przypominanie odpowiednim osobom, że jeśli w ciągu pięciu dni nie otrzymano odpowiedzi od Departamentu Zgodności, dokumenty CAR wciąż nie zostały rozpatrzone. Denis Smalley, Dyrektor departamentu Usług Konserwacyjnych i Budowlanych w firmie Consolidated Edison stwierdził, że Departament Zgodności spodziewa się znacznego wzrostu liczby pomyślnych reakcji na wystawiane dokumenty CAR i NOV właśnie dzięki wdrożeniu rozwiązania firmy FileNet.

http://www.filenet.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top