GEAC zwiększa możliwości

Opublikowano: 13 czerwca 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

Od czerwca br. Geac Polska rozszerza swoją ofertę o aplikację WebLink21. WebLink21 to rozwiązanie które umożliwia dostęp i pracę z Systemem21 przez internet. Pierwsi klienci – użytkownicy Systemu21 – mieli już szansę zobaczenia i przetestowania rozwiązania.

Struktura systemu:
Rozwiązanie składa się z 2 komponentów.
Jeden z nich instalowany jest na serwerze iSeries (dawniej AS/400). Jego zadaniem jest przechwycenie sesji terminalowej AS400 i przesłanie jej do drugiego z komponentów.
drugi to serwer aplikacji udostępniający swoje zasoby poprzez sieć internet oraz czuwający nad bezpieczeństwem i poprawnością przesyłu danych.

Funkcjonalność:
1 – możliwość pracy z Systemem21 w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu na świecie – jedynym warunkiem jest dostęp do komputera z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.
Możliwość pracy w dowolnej chwili i miejscu jest wymogiem dzisiejszych czasów. WebLink21 pozwala na pracę w domu, pracę w odległych lokalizacjach (biurach, magazynach itp.), pracę przedstawicieli handlowych w terenie.

2 – zachowywanie wprowadzanych danych w przypadku zerwania połączenia (np. z powodu braku zasilania). Niezawodność i pewność wprowadzanych danych to podstawa prowadzenia biznesu. Po zerwaniu połączenia i ponownym wejściu w WebLink21, system graficznie sygnalizuje, która z aplikacji była uruchomiona, a wprowadzone dane są zachowane. Użytkownik otrzymuje w przeglądarce ekran który obsługiwał jako ostatni w chwili awarii.

3 – możliwość wykonywania raportów z Systemu21 na lokalnej drukarce.
Gdy zachodzi taka potrzeba można przesłać dowolny wydruk z iSeries (AS 400) na lokalną drukarkę zainstalowaną na stacji klienckiej, lub tak ustawić profil użytkownika że wydruki automatycznie będą wysyłane na drukarkę lokalną.

4 – dopasowanie transmisji do możliwości uzyskiwanych prędkości przesyłania danych. Podczas pracy serwer aplikacji zanim wyśle pakiet do klienta sprawdza jaka jest zmiana w ekranie przygotowanym do wysłania w stosunku do ekranu wysłanego ostatnio i wysyła tylko fragment zmieniony (np. Pole edycji z podpowiedzią: postawienie znaku ” i F4 spowodują wysłanie tylko ramki podpowiedzi a nie cały ekran). Pozwala to na przyspieszenie transmisji na wolnych łączach.

http://www.geac.com.pl

Sylwester KozakGEAC zwiększa możliwości

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.