GP VOTING – nowy bezprzewodowy system do głosowania

GP VOTING jest bezprzewodowym systemem służącym do przeprowadzania wszelkiego rodzaju głosowań, kontroli obecności i wiedzy czy zbierania opinii słuchaczy.
W przypadku interaktywnych sesji konferencji czy praktycznych warsztatów wprowadza nową jakość w komunikacji wykładowcy ze słuchaczami. Interaktywność GP VOTING daje uczestnikom imprezy możliwość aktywnego wpływania na jej przebieg. Podnosi to znacznie ich stopień zaangażowania, a tym samym istotnie ułatwia osobie prowadzącej spotkanie utrzymać uwagę audytorium.

W odróżnieniu od wielu innych systemów GP VOTING nie korzysta z łącza na podczerwień tylko z wysokiej częstotliwości łącza radiowego. Pasmo 2,4 Ghz, zapewnia szybki i bezpieczny przesył danych (2.4Ghz wykorzystują miedzy innymi sieci komputerowe w standardzie WiFi oraz urządzenia korzystające ze standardu Bluetooth). Dzięki małym pojedynczym pakietom danych, których wysyłanie jest wielokrotnie powtarzane, uzyskano bardzo wysoki stopień niezawodności komunikacji.

Inną korzyścią z zastosowania łącza radiowego zamiast IR jest możliwość komunikacji w obie strony. Nie tylko pilot może wysyłać odpowiedzi do centrali, ale również centrala ma możliwość wysłania komunikatu do pilota.

www.gpvoting.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry