Grupa K2 zanotowała najlepsze w swojej historii wyniki

Grupa K2 zanotowała najlepsze w historii wyniki finansowe, kontynuując 8 letni okres, w trakcie którego w każdym roku udawało się zwiększyć ta przychody jak i zyski. Przychody ze sprzedaży grupy K2 przekroczyły w roku 2008 kwotę 40 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 60% . W odrobinę wyższym tempie wzrósł zysk netto zamykając się kwotą 2,7 mln zł.

Spółka w pełni wykorzystała szybkie tempo rozwoju rynku reklamy internetowej  (wzrost o  58%) zwiększając udział w rynku. Zdaniem spółki, jest ona największą agencją interaktywną w Polsce z udziałem w rynku sięgającym 18%. Pozyskane w wyniku IPO środki zostały zainwestowane w zwiększenie możliwości realizacyjnych a także w nowe przedsięwzięcia. Do najważniejszych inwestycji, które kształtować będą przyszłą pozycję spółki należą własny system reklamy afiliacyjnej, działający pod marką – system3, wewnętrzny inkubator innowacyjności Top of Mind – zintegrowany ze studiem video K2 Motion, agencja SEM/SEO (działająca w strukturach ACR) oraz rozbudowywane data center.

– Jesteśmy więcej niż zadowoleni z osiągniętych w zeszłym roku wyników. Cieszy zrównoważony wzrost wszystkich naszych biznesów a także to, że akumulacja wiedzy i doświadczenia przekłada się na konkretne efekty finansowe. Jesteśmy względnie optymistyczni jeśli chodzi o perspektywy bieżącego roku.  Spodziewane pogorszenie koniunktury może mieć jednak oczywiście negatywny wpływ na naszą działalność. Niemniej, wstępne wyniki rozmów z naszymi klientami wskazują, że Internet jako medium komunikacji reklamowej może relatywnie najmniej ucierpieć w sytuacji ograniczenia budżetów marketingowych.  Ubiegły rok upłynął pod kątem przyspieszenia inwestycji, co było efektem pozyskania środków z oferty publicznej oraz szybkiego wzrostu zatrudnienia. Zmiana warunków ekonomicznych każe nam przyjąć bardziej zachowawczą politykę inwestycyjną w bieżącym roku. Podobnie, planujemy stabilizację zatrudnienia. Płynne środki jakimi dysponujemy (saldo gotówki i bieżących należności i zobowiązań zamyka się kwotą blisko 8 mln zł) dają nam komfort spokojnego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej – komentuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A..

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry