Grupa MacroSoft- 1.2 mln zysku w IV kw.

Grupa zanotowała w czwartym kwartale 1,2 mln zysku operacyjnego. Spółka spłaciła 2 mln zobowiązań, co znacznie poprawiło rentowność operacyjną. W ocenie zarządu MacroSoft ubiegły rok mimo słabej koniunktury jest udany. W 2002 roku Grupa MacroSoft pozyskała 163 nowych klientów, więcej niż w roku poprzednim

Opublikowany w grudniu raport nr 46/2002 Zarządu MacroSoftu SA podał prognozę skonsolidowanych wyników finansowych za 2002 rok dla Grupy MacroSoft. Przychody estymowane były na poziomie 25,0 mln zł ze stratą netto: 0,4 mln zł. Po czwartym kwartale przychody spółki ze sprzedaż wynoszą 26 mln zł a strata netto tylko 0,065 mln zł.

“Wyniki Grupy MacroSoft są powiązane z tendencją PKB. Wzrost na poziomie 1,3% w stosunku do roku 2001 dowodzi znacznego zahamowania skłonności inwestycyjnych większości firm z sektora MSP głównych odbiorców naszych rozwiązań. Dzięki obsłudze klientów reprezentujących szeroki wachlarz branż, MacroSoft stracił stosunkowo niewiele 3 16% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku do rekordowego w historii MacroSoftu roku 1999 i 11% w stosunku do wyników narastająco roku 2001. Grupa MacroSoft znacznie poprawiła wyniki rentowności zarówno operacyjnej jak i netto. Wyniki te byłyby jeszcze bardziej spektakularne, gdyby nie konieczność utworzenia odpisów z zysku, wynikających z zaistnienia trudnej sytuacji w niektórych spółkach zależnych” – mówi Sławomir Kosz, prezes MacroSoft S.A.

Lepsze wyniki są spowodowane zwiększeniem popytu na oprogramowanie MacroSoft w grudniu 2002 oraz reorganizacją działania oddziałów Grupy. Obecnie oddziały MacroSoftu generują 52% przychodów Grupy.

Szczególnie dużym powodzeniem w 2002 r. cieszył się wśród nowych klientów spółki pakiet SKID. Grupa MacroSoft sprzedała 78 takich rozwiązań, notując tym samym 11% wzrost w stosunku do roku 2001. Szczególna popularnością cieszą się rozwiązania SKID na platformie Linux. Sprzedaż bazy danych na platformę Linuxową stanowiła aż 48 procent wszystkich nowo sprzedanych przez spółkę baz danych. W tym samym czasie 85 dotychczasowych klientów firmy przeszło z systemów DOSowych na rozwiązania SKIDa w technologii Windows bądź Linux.

Miniony rok obfitował w kontrakty realizowane w oparciu o platformę Lotus Notes. Spółka pozyskała 20 nowych klientów, którzy zakupili rozwiązania wspomagające zarządzanie wiedzą i obieg dokumentów rozwijane w oparciu o technologie Lotus Notes. W większości były one uzupełnieniem instalowanego pakietu SKID – oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wśród przedsiębiorstw, które dokonywały zakupów oprogramowania MacroSoftu w 2002 roku, przeważały firmy prywatne. W poszukiwaniu środków wiele z nich zaczęło zwracać uwagę na środki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości. Kilku klientów firmy korzysta obecnie z funduszy PHARE w ramach programu ,Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw’.

http://www.macrosoft.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry