Grupa Onet ogłasza dobre wyniki w I kwartale 2006

Grupa Onet.pl S.A. i jej grupa kapitałowa (“Grupa Onet”) przedstawiła w dniu 15 maja 2006 r. informację o odnotowanych w I kwartale 2006 roku dobrych wynikach finansowych i rozwoju działalności operacyjnej. Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I kwartale 2006 poziom 23,7 mln zł, o 41% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku.
W naszym kluczowym segmencie gotówkowych przychodów ze sprzedaży usług marketingowych osiągnęliśmy 56,6% wzrost (o 5,4 mln zł) w stosunku do I kwartału 2005.

Osiągnęliśmy 6,4 mln zł gotówkowego EBITDA , co stanowi wzrost o 39,2% w stosunku do I kwartału 2005 roku, a marża gotówkowego EBITDA wyniosła 31,8% w I kwartale 2006 roku (32,5% w I kwartale 2005).

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Onet wzrósł o 87,8%, w stosunku do I kwartału 2005 roku, osiągając 3,8 mln zł (w porównaniu do 2,0 mln zł).

Osiągnęliśmy 3,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na Akcjonariuszy w okresie, o 58% mniej niż w roku poprzednim. Na wyższy skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2005 roku miało zasadniczy wpływ utworzenie aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 4,4 mln zł.

Po wyeliminowaniu zdarzeń niezwiązanych z bieżącą działalnością operacyjną, skorygowany  zysk netto przypadający na Akcjonariuszy w I kwartale 2006 roku wyniósłby 4,5 mln zł (o 58,5% więcej od odnotowanego w I kw. 2005).

Jan Łukasz Wejchert, Prezes Zarządu Grupa Onet.pl SA, powiedział: „I kwartał 2006 roku potwierdza nasze bardzo pozytywne oczekiwania odnośnie rozwoju krajowego rynku reklamy internetowej. Dotychczasowe badania rynkowe wskazywały, że w 2006 roku może on osiągnąć wartość 210 mln zł, ale już dzisiaj wydaje się, że kwota ta powinna być istotnie wyższa. Pozycja lidera wśród polskich multimediów oraz nasze wyniki finansowe, pozwalają nam z satysfakcją spoglądać w przyszłość i podejmować działania, które powinny zapewnić dalszy dynamiczny rozwój Grupy Onet w epoce multimediów i mobilnych technologii dostępu. Jesteśmy przekonani, że Onet będzie w stanie potwierdzić swoją pozycję jako najlepszego multimedium dostępnego dla użytkowników w Polsce.”

Robert Bednarski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Grupa Onet.pl SA, powiedział: „W I kwartale 2006 roku nasze przychody, w tym przede wszystkim kluczowe dla nas gotówkowe przychody ze sprzedaży usług marketingowych, rosły szybciej niż w całym roku ubiegłym. Przychody gotówkowe Onetu ze sprzedaży usług marketingowych wzrosły w I kwartale o 57% i wyniosły 15 mln zł, podczas gdy w całym 2005 roku wzrosły one o 45%. Odnotowujemy dobre wyniki operacyjne, w tym przede wszystkim należy wspomnieć o gotówkowej EBITDA, która w I kwartale 2006 roku wyniosła 6,4 mln zł i była o 39% wyższa niż w analogicznym okresie 2005 roku. Jesteśmy bardzo dobrze pozycjonowani do kontynuowania dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Onet.”

Według najnowszych dostępnych danych miesięcznych, w lutym 2006 roku strony Onet.pl odwiedziło 8,8 miliona użytkowników generując 2,1 miliarda odsłon, co było najlepszym wynikiem wśród portali internetowych. W miesiącu tym przeciętny użytkownik spędził 5 godz. 12 minut na stronach portalu Onet.pl. Warta podkreślenia jest dobra pozycja Onet.pl na rynku krajowym – średni zasięg portali narodowych w krajach Europy Zachodniej to około 50%, a w przypadku Onet.pl wartość ta utrzymuje się na poziomie około 75%. (źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2006)

www.onet.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top