HR Hard Talk: nadeszła era pracownika?

Czy polscy pracodawcy są gotowi na zmianę kultury zarządzania w odniesieniu do rosnących wymagań wykwalifikowanych – a zatem wartościowych pracowników? Jak należy inwestować we własne kadry? Czy korzystać z zewnętrznego doradztwa i jak to robić właściwie? Na powyższe pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji HR Hard Talk, która odbyła się 22 listopada 2007, w hotelu Hyatt Regency Warsaw.
W panelu uczestniczyli: Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł Platformy Obywatelskiej, Paweł Poncyljusz – poseł PiS, Jolanta Jaworska z PKPP „Lewiatan”, Michael Dembinski – Head of Policy Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej, Marek Jurkiewicz – Dyrektor Handlowy firmy Start People, Robert Bokacki – Wiceprezes Zarządu Kontekst HR.

Od kilku miesięcy mówi się o erze pracownika w Polsce. Braki kadrowe od ubiegłego roku są coraz wyraźniej odczuwalne w polskich firmach, zarówno w sektorze specjalistów technicznych, pracowników fizycznych jak również wśród kadry zarządzającej średniego szczebla. Polscy emigranci są gotowi wracać do kraju – liczba rodaków wyjeżdżających do pracy za granicą systematycznie spada, co wiąże się ze zmniejszającym się bezrobociem i dynamicznym wzrostem polskiej gospodarki. Ostatnie wybory wzbudziły w polskich emigrantach nadzieję, że ten trend się utrzyma. Czy jednak polscy pracodawcy są gotowi rozmawiać z wracającymi – jak równy z równym?

– Polscy pracodawcy stoją wobec zupełnie innej rzeczywistości niż jeszcze 3-4 lata temu – tłumaczył Marek Jurkiewicz z firmy Start People. – Wysokie bezrobocie zapewniało im stały dopływ pracowników o stosunkowo niskich wymaganiach wobec zatrudniającego. Po akcesji Polski do UE z kraju wyjechało od 1,2 do 2 mln Polaków – głównie pracowników technicznych, firm budowlanych i pracowników biurowych.

– Polacy pracujący za granicą przyzwyczaili się do partnerskiego traktowania przez pracodawców, którzy już nauczyli się, jak ważny jest wykwalifikowany i zmotywowany pracownik, który w nowoczesnej gospodarce stanowi największą wartość w przedsiębiorstwie. Dziś wśród wielu polskich przedsiębiorców, wciąż pokutuje przekonanie, że na miejsce odchodzącego pracownika czeka 20 innych kandydatów. Teraz już tak nie jest – wyjaśnia Michael Dembinski, Head of Policy Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej (BPCC).

Wg panelistów dyskusji HARD TALK polski pracodawca stoi obecnie przed wyzwaniami: jak przetrwać na rynku oraz jak być konkurencyjnym na rynku polskim i europejskim. Aby je podjąć zarządy polskich firm muszą rekrutować wartościowych pracowników, zapewniając im programy długofalowego rozwoju umiejętności i awansu w firmie, przy jednoczesnym stworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku w relacji pracodawca/przełożony – pracownik i przyzwoite warunki wykonywania pracy. – Razem z jasno określoną drogą kariery w firmie, powinien również podążać adekwatny do zajmowanego stanowiska zakres decyzyjności oraz odpowiedzialności – dodaje Marek Jurkiewicz z firmy Start People. – Jeżeli jest inaczej, wydłuża się proces podejmowania decyzji, a zarazem rosną koszty oraz frustracja współpracowników i partnerów.

Wzmacnianie konkurencyjności firm na rynku międzynarodowym również wymaga stałego, zorganizowanego inwestowania w kapitał ludzki, stanowiący o rzeczywistej wartości firmy. Jednak większość firm – nawet dużych – wciąż nie posiada przygotowania do profesjonalnego zarządzania kadrami. Rozwiązaniem problemu jest korzystanie z zewnętrznego doradztwa i szkoleń – a to w Polsce wciąż obszar lekceważony przez przedsiębiorców. Wg badań Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultantów Zarządzania (FEACO) na usługi doradcze firmy w Polsce wydały w 2005 r. 240 mln euro, co stanowi zaledwie 0,14 proc PKB. To bardzo mało w porównaniu z wydatkami np. firm brytyjskich na poziomie 18 miliard euro, czyli ponad 70 razy więcej niż w Polsce (a gospodarka brytyjska jest tylko 7 razy większa niż polska).

– Polski pracodawca musi zrozumieć, że największą wartością jego firmy są ludzie czyli  pracownicy. Aby inwestować w firmę musi inwestować w nich. Realizacja takiej inwestycji wymaga zmiany mentalności polskich pracodawców, a następnie zmiany kultury zarządzania w firmach – podsumował dyskusję Michael Dembinski.

Dane statystyczne, wykorzystane w materiale pochodzą z raportu “Accession Monitoring Report: A8 Countries May 2004 – June 2007” – Home Office Border & Immigration Agency oraz z ekspertyzy “Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r.” Instytutu Spraw Publicznych oraz z danych PAIiIZ.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry