HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji

Większość specjalistów z zakresu human resources (78%) i public relations (52%) uważa, że kryzys ekonomiczny będzie groźny dla ich firm. Ponadto, zaledwie 16% HR-owców i 24% PR-owców deklaruje, że ich firmy są dobrze przygotowane na przyjście trudnych czasów.

I o ile obie grupy zawodowe niemal jednomyślnie przyznają, że w okresie dekoniunktury nacisk na komunikację wewnętrzną powinien być większy niż zazwyczaj (91% HR-owców i 89% PR-owców), o tyle nie ma już między nimi zgody co do tego, kto powinien odpowiadać za te działania. Zarówno specjaliści PR, jak i menedżerowie HR uważają, że to w ich gestii powinna pozostawać komunikacja wewnętrzna – wynika z ankiet przeprowadzonych podczas Forum HR, które zorganizował Harvard Business Review Polska. Ankieta została powtórzona podczas Forum PR, współorganizowanego przez Związek Firm Public Relations oraz Harvard Business Review Polska.

„Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz public relations to dziedziny, które w wielu obszarach się zazębiają. Najbardziej pro pracownicza polityka firmy może stracić dużo ze swej efektywności, jeśli zawiedzie komunikacja z zespołem. Z drugiej strony możliwości działania PR-owców są bardzo ograniczone, jeśli pracownicy nie identyfikują się ze swoją firmą, a kluczowymi elementami systemu motywacyjnego są terminowa wypłata pensji i okazyjny uśmiech prezesa. Symbioza specjalistów HR i PR jest zatem nieunikniona, a prawdziwym egzaminem dla tej współpracy mogą się okazać problemy związane ze zwalniającą gospodarką” – mówi Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business Review Polska.

Kryzys w gospodarce i kryzys w mojej firmie to dwa różne kryzysy
56% ankietowanych HR-owców uważa, że w przyszłym roku sytuacja gospodarcza będzie gorsza niż w 2008 r., a 21% spodziewa się, że sytuacja będzie taka sama. Nieco mniej pesymistyczni są PR-owcy – pogorszenia spodziewa się 47% pytanych osób, a według 27% sytuacja gospodarcza nie zmieni się. Ocena przyszłości jest jednak bardziej krytyczna jeśli spojrzy się na nią z perspektywy własnej firmy. Różnica widoczna jest zwłaszcza w podejściu specjalistów HR – aż 78% ankietowanych przyznało, że wpływ ewentualnego kryzysu ekonomicznego na ich firmę może być groźny, a jedynie 20% uważa, że ten wpływ będzie nieistotny.

HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji 1

Przygotowanie do kryzysu
Większość ankietowanych specjalistów związanych z HR (68%) uważa, że ich firma jest częściowo przygotowana na czas dekoniunktury. Tego samego zdania jest 55% menedżerów PR. Z kolei nieprzygotowanie do kryzysu deklaruje 16% HR-owców i 21% PR-owców.

HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji 2

Będą zwalniać?
53 proc. menedżerów odpowiedzialnych za HR przyznało w ankiecie, że ich firma bierze pod uwagę redukcję zatrudnienia, a jednocześnie 45% osób zadeklarowało, że ich firma nie rozważa zwolnień. Odpowiedzi specjalistów public relations rozłożyły się następująco: 38% potwierdziło, że ich firma nie bierze pod uwagę redukcji zespołu, 30 proc. że bierze, a aż 32 proc. ankietowanych PR-owców przyznało, że zna planów swojej firmy w tym zakresie.

Komunikowanie redukcji
Zdecydowana większość pytanych HR-owców (79%) zadeklarowała, że ich firma jest przygotowana do komunikowania wewnątrz organizacji ewentualnych redukcji kadry. Tego samego zdania nt. swojej firmy jest 62% menedżerów zajmujących się PR. Brak przygotowania przyznało 14% specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i 15% PR-owców

HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji 3

HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji 4

Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń i szkoleń
Większa część HR-owców (53%) zadeklarowała, że ich firma nie bierze pod uwagę zamrożenia wydatków na szkolenia w związku z kryzysem ekonomicznym, rozważa jednak wstrzymanie podwyżek (46%). Zamrożenia budżetu szkoleniowego spodziewa się za to większość PR-owców (58%). Natomiast ich przewidywania co do wstrzymania wzrostu wynagrodzeń rozłożyły się niemal równomiernie – 36% ankietowanych zadeklarowało, że ich firma bierze pod uwagę wstrzymanie podwyżek, a 30% deklaruje, że nie bierze. Pozostała część osób (34%) nie ma informacji na ten temat.

Kto tu rządzi?
Zarówno menedżerowie HR, jak i PR uważają, że komunikacja wewnętrzna jest szczególnie ważna w trudnych czasach. Co ciekawe jednak, obie strony roszczą sobie prawo do planowania działań komunikacyjnych związanych z kryzysem.

HR-owcy i PR-owcy o kryzysie i komunikacji 5

„Jak ta współpraca będzie wyglądać i w którym kierunku zmierzać? To temat, który niewątpliwie stanie się numerem jeden w najbliższym czasie zarówno dla branży PR i HR. Bowiem znaczenie komunikacji wewnętrznej w firmie, szczególnie w sytuacjach trudnych czy kryzysowych jest bezdyskusyjne. Pytanie na ile świadomie jest ona realizowana, i w oparciu o jakie założenia. Najważniejsze to zachowanie spójności z misją, wizją i wartościami firmy, i to zarówno pod katem komunikacyjnym, jak i biznesowym” – mówi Mariusz Pleban, prezes Multi Communications.

Ankieta wśród specjalistów PR została przeprowadzona 27 listopada 2008 r. podczas Forum PR, a odpowiedzi specjalistów HR zebrano 26 listopada 2008 r. podczas Forum HR. Łącznie na pytania odpowiedziało125 menedżerów. Partnerem merytorycznym ankiety była agencja Multi Communications. Wykorzystano technologię firmy Neovote.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry