Hurtownia danych w oprogramowaniu kadrowo-płacowym

Od 16 kwietnia TETA S.A. udostępnia swoim klientom nowy produkt o nazwie HR Analizer. Jest to aplikacja rozszerzająca standardową funkcjonalność dowolnych systemów kadrowo-płacowych o możliwość wielowymiarowej analizy danych kadrowo-płacowych oraz budżetowania. HR Analizer powstał na bazie doświadczeń firmy TETA zdobytych podczas realizacji 150 wdrożeń aplikacji TETA_Personel. Wykorzystano w nim rozwiązanie hurtowni danych i technologię Microsoft SQL Server 2000.

HR Analizer jest przeznaczony dla firm i instytucji, których budżety wynagrodzeń są poważnym elementem całości kosztów, a także dla organizacji, które za pomocą aplikacji informatycznych realizują procesy związane z zarządzaniem personelem. Główną korzyścią z jego zastosowania jest optymalizacja kosztów wynagrodzeń, bardziej ergonomiczne, łatwiejsze i tańsze przygotowywanie planów wynagrodzeń na kolejne lata. Poza tym, pozwala użytkownikowi identyfikować niepokojące zjawiska, jak na przykład zwiększony odsetek absencji na określonych typach stanowisk, a następnie badać przyczyny takiego stanu rzeczy i podejmować kroki zaradcze.

“Główną zaletą nowego modułu jest możliwość wszechstronnej analizy nie tylko danych dotyczących wynagrodzeń, ale też informacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sądzę, że dzięki tym funkcjom działy HR będą mogły się rozwijać i badać coraz bardziej złożone zjawiska. HR Analizer uprości też liczne operacje wykonywane do tej pory za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.” – ocenia Piotr Mazurek, Unit Manager w TETA S.A. Na zastosowaniu nowego produktu skorzystają też menedżerowie, którzy za pośrednictwem Internetu lub sieci intranetowej będą mogli sami przygotowywać liczne analizy i wydruki.

Funkcjonalność HR Analizer obejmuje dwa podstawowe obszary – budżetowanie oraz wielowymiarowe analizy. Moduł budżetowania umożliwia planowanie zatrudnienia, wynagrodzeń, a także budżetów wszelkich kosztów pracowniczych. Wielowymiarowe analizy służą do przetwarzania danych za pomocą tablic przestawnych, wykonywania symulacji “co jeśli” i zapytań ad hoc do bazy danych. Wyniki analiz są prezentowane w tabelach i w postaci graficznej. HR Analizer można też wykorzystać w zarządzaniu zasobami ludzkimi, gdzie wspiera sferę zarządzania szkoleniami, ocenę pracownika, obsadzenie stanowisk i procesy rekrutacji.

Aplikacja jest zbudowana w oparciu o technologię hurtowni danych, w której informacje pobierane z systemu kadrowo-płacowego tworzą tzw. wielowymiarowe kostki OLAP. Baza danych HR Analizer jest zasilana okresowo, przy czym informacje archiwalne nie są zastępowane przez bieżące, ale istnieją równolegle. Użytkownik może więc porównywać je ze sobą, a także wykorzystywać w operacjach prognostycznych. “Ponieważ hurtownia danych jest fizycznie oddzielona od bazy danych systemu transakcyjnego, operacje analityczne nie obciążają i nie spowalniają pracy aplikacji kadrowo-płacowej. Takie rozwiązanie sprzyja również bezpieczeństwu oraz szybkiej analizie danych.” – podsumowuje Piotr Mazurek.

http://www.teta.com.pl/

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry