iLearning- prawo jazdy przez Internet

Incenti, spółka działająca w sektorze outsourcingu informatycznego, podpisała umowę z Sopocką Akademią Tenisową na wdrożenie systemu kształcenia na odległość. Porozumienie przewiduje dzierżawę platformy Oracle iLearning oraz udostępnienie przez Internet szkoleń elektronicznych z zakresu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).

Incenti będzie odpowiedzialne za przygotowanie platformy Oracle iLearning w architekturze rozproszonej. Spółka przeprowadzi również audyt wykorzystywanych przez SAT rozwiązań i zaproponuje ewentualne zmiany w celu efektywniejszego wykorzystania platformy. Incenti zorganizuje także serię warsztatów z zakresu użytkowania i administracji platformy Oracle iLearning oraz udostępni kurs prawa jazdy w modelu ASP, czyli za pośrednictwem Internetu i łącz dedykowanych.

Od stycznia 2003 r. wybrana grupa nauczycieli i uczniów Sopockiej Akademii Tenisowej rozpocznie kurs z zakresu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. W przypadku pozytywnych efektów nauczania, dyrekcja Sopockiej Akademii Tenisowej zadeklarowała możliwość rozszerzenia zakresu usługi na całe grono pedagogiczne oraz wszystkich uczniów gimnazjów i liceów.

“Decyzja o zastosowaniu e-learningu w naszej placówce wynika przede wszystkim z profilu działalności szkoły. Nasi uczniowie to profesjonalni sportowcy, którzy znaczną cześć czasu spędzają na zawodach poza granicami kraju. Nauka na odległość, za pośrednictwem Internetu pozwala młodym koszykarzom i tenisistom na uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez nauczycieli Sopockiej Akademii Tenisowej i omawianie materiałów zgodnie z założeniami programowymi. Rozwiązanie na które się zdecydowaliśmy ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Dzierżawa platformy szkoleniowej i kursów jest znacznie bardziej korzystna finansowo niż ich zakup. W ten sposób nie ponosimy bowiem dużych początkowych inwestycji w infrastrukturę, a jedynie rozliczamy się w cyklu miesięcznym za dostęp do kursu i systemu zarządzającego szkoleniami” – powiedział Andrzej Szczepański, dyrektor szkoły.

System zarządzający procesem kształcenia Oracle iLearning zostanie wdrożony w tzw. architekturze rozproszonej. Oznacza to, że większość szkoleń będzie dostępna bezpośrednio z serwera lokalnego SAT, co znacząco podniesie komfort pracy oraz obniży koszty połączeń. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele Sopockiej Akademii Tenisowej korzystający ze szkoleń elektronicznych w pracowni komputerowej, nie będą obciążać łącza internetowego.

http://www.incenti.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Online #16
02.03.2021
Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry