Impuls BPSC na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

8 czerwca 2004 roku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium dydaktycznego wyposażonego w edukacyjną instalację systemu klasy ERP Impuls BPSC. Tym samym oficjalnie zainaugurowano rozpoczęcie szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy uczelnią i BPSC. Obie strony liczą, że przyniesie ona obopólne korzyści.

W uroczystości otwarcia laboratorium komputerowego uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz uczelni i zarządu BPSC S.A., m.in. Rektor AE we Wrocławiu prof. zw. dr hab. Marian Noga, Prezes Zarządu BPSC SA Ignacy Miedziński oraz odpowiedzialni za realizację całego przedsięwzięcia: Dyrektor Instytutu Informatyki Ekonomicznej, prof. dr hab. Adam Nowicki i Franciszek Szweda, Wiceprezes ds. eksploatacji BPSC.

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu już od kilku lat podejmowała próby nawiązania rozwiniętej, partnerskiej współpracy naukowo – badawczej i dydaktycznej z firmami specjalistycznymi. Niestety, co podkreślają władze Instytutu Informatyki Ekonomicznej, mimo wielu zabiegów dotychczas nie udało się osiągnąć znaczących i trwałych wyników. Dopiero rozmowy z firmą BPSC, która już od dłuższego czasu rozwija kontakty z uczelniami, przyniosły wymierne rezultaty.

„Umowa z AE we Wrocławiu jest elementem polityki naszej firmy, zakładającej aktywną współpracę ze środowiskiem akademickim. Z instalacji systemu BPSC korzysta również Politechnika Śląska oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Finalizujemy rozmowy m.in. z Politechniką Warszawską i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się także rozpoczynające się właśnie przedsięwzięcie w Katedrze Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach – BPSC będzie tam wspomagało dydaktykę związaną z zarządzaniem projektami informatycznymi. Inicjatywa we Wrocławiu jest jednak niewątpliwie najbardziej zaawansowana. Liczymy, że będzie się nadal rozwijała z korzyścią dla obu stron”. – mówi Franciszek Szweda, Wiceprezes ds. eksploatacji BPSC, odpowiedzialny za współpracę z uczelniami.

Ważnym aspektem nawiązanej współpracy jest także organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich i pomoc w przygotowaniu prac magisterskich i doktorskich. Do tej pory prace magisterskie w oparciu o działalność BPSC napisało już kilkunastu studentów z różnych uczelni. Wyniki przeprowadzonych na ich potrzeby badań okazały się bardzo przydatne dla firmy, a w przypadku dwóch prac magisterskich były podstawą do dalszego rozwinięcia podjętych przez autorów tematów.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry