Impuls w mundurze

BPSC S.A. i PPH Kama podpisały umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu Impuls BPSC. PPH Kama specjalizuje się w produkcji umundurowania dla wojska, straży pożarnej, policji, ochrony itp. System BPSC współpracował będzie ze specjalistycznymi systemami branżowymi funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie.

Podstawą do podjęcia decyzji o zakupie systemu Impuls BPSC była potrzeba wprowadzenia w miejsce dotychczasowego systemu, zintegrowanego pakietu wspomagającego zarządzanie, który uwzględniałby specyfikę branży odzieżowej. Ważne było, aby nowe rozwiązanie potrafiło współpracować z systemami takimi jak ETON, GSD, itp. wspomagającymi m.in. przygotowanie układów kroju odzieży, obsługę krojowni. „Funkcjonujący do tej pory system firmy SPEC bazował na oprogramowaniu MAGIC i nie pozwalał nam na pełne wykorzystanie w procesie zarządzania firmą działających u nas systemów specjalistycznych” – mówi Andrzej Morawski, Dyrektor w PPH KAMA. Ze względu na jego zawodność (częste awarie), małą szybkość transmisji danych, funkcjonalność, kierownictwo firmy zdecydowało się na zastosowanie systemu, który pozwalałby na zdecydowanie skuteczniejsze przetwarzanie informacji.

Na wybór systemu Impuls BPSC duży wpływ miał fakt, że jest on przystosowany do pracy w przedsiębiorstwie branży odzieżowej. Przy identyfikacji materiałów i wyrobów gotowych rozróżnia kategorie specyficzne dla tej branży (kolor, rozmiar, kod partii – dla wyrobów gotowych, forma nawoju, kurczliwość, szerokość materiału, etykiety itp. – dla materiałów).

Impuls BPSC pomoże PPH Kama w realizowaniu założeń wprowadzonego w przedsiębiorstwie systemu ISO 9001. Zastosowanie nowego systemu pozwoli na wyeliminowanie zbędnych dokumentów wewnętrznych i usprawni ich obieg.

http://www.bpsc.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top