Incenti uruchamia szkolenia elektroniczne

Incenti, spółka specjalizująca się w outsourcingu informatycznym, wspólnie z Grupą Wydawniczo-Doradczą Twigger S.A. uruchamia szkolenia elektroniczne dla pracowników administracji publicznej. Kursy zostaną udostępnione w modelu ASP, czyli za pośrednictwem Internetu. Autorami szkoleń są wybitni polscy eksperci dziedzinowi, współzałożyciele EISAP (Europejskiego Instytutu Samorządności i Administracji Publicznej). Jako pierwszy uruchomiony został kurs „Finanse i prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego” autorstwa prof. Elżbiety Chojny-Duch. W najbliższym czasie oferta firm zostanie poszerzona o kursy dla instytucji finansowych.

Incenti, jako partner technologiczny udostępni potencjalnym klientom system komputerowy zarządzający procesem kształcenia Oracle iLearning. Spółka będzie także odpowiedzialna za jego całościową obsługę. Twigger, specjalizujący się w tworzeniu projektów edukacyjnych m.in. dla administracji publicznej, będzie odpowiedzialny za powodzenie merytoryczne projektu.

Decyzję o uruchomieniu szkoleń elektronicznych w modelu ASP podjęliśmy ze względu na duże potrzeby edukacyjne administracji publicznej. Nasza propozycja jest skierowana przede wszystkim do kadry kierowniczej działającej na różnym szczeblu administracji samorządowej jak również pracowników administracji rządowej współpracującej z samorządami. Dostępność kursów 24 h/dobę, pozwoli wszystkim zainteresowanym na zdobycie tej samej wiedzy, co metodą tradycyjną, jednak w znacznie krótszym czasie. Zmniejszone zostaną również koszty szkoleń. Dostęp do kursów będzie możliwy z każdego miejsca wyposażonego w komputer z łączem do Internetu. Dzięki udostępnieniu systemu informatycznego przez Incenti, administracja państwowa zainteresowana szkoleniami elektronicznymi, nie musi ponosić kosztownych inwestycji związanych z zakupem własnego systemu komputerowego, zarządzającego procesem kształcenia. – powiedział Jacek Stolarczyk, Dyrektor Biura E-learning Twigger S.A.

Jako pierwszy uruchomiony został kurs „Finanse i prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego” autorstwa Elżbiety Chojny-Duch. Szkolenie składa się z kilkuset ekranów a czas jego odtworzenia wynosi ok.5 godzin. Jest ono równoznaczne z dwudniowym szkoleniem tradycyjnym. Kurs udostępniany jest na okres kilku miesięcy i może być dowolnie przerywany. Wersję demo można zobaczyć na stronie twigger.pl

W szkoleniu zastosowano kilka form przekazu począwszy od tekstu pisanego poprzez odnośniki do definicji i rozszerzeń do odtwarzania wykładu w formie obrazu i dźwięku. Tekst pisany przeplatany jest rysunkami i animacjami. Wykład składa się z 3 lekcji i poprzedzony jest testem początkowym. Każda lekcja kończy się testem cząstkowym, a na końcu znajduje się test podsumowujący.

http://www.incenti.pl
http://www.twigger.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top