Infovide – Inwestor w Kapitał Ludzki

Firma doradcza Infovide otrzymała już po raz drugi Godło „Inwestor w kapitał ludzki”. Dyplom z rąk Macieja Leśnego, Podsekretarza Stanu, podczas uroczystego przyjęcia Instytutu Zarządzania w dn. 18 kwietnia br., odebrał partner Infovide Robert Kulicki.

Program „Inwestor w Kapitał Ludzki” stanowi część wspólnej inicjatywy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytutu Zarządzania realizowanej pod hasłem „inwestowanie w kapitał ludzki”. W jej skład wchodzą:
ˇ Program „Inwestor w Kapitał Ludzki” (za realizację odpowiada Instytut Zarządzania)
ˇ Konkurs „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” (za realizację odpowiada IPiSS)
Robert Kulicki, partner Infovide powiedział: „Głównym czynnikiem, który zadecydował o przystąpieniu do Programu zarówno w tym, jak i poprzednim roku, była możliwość uzyskania niezależnej oceny i benchmarkingu procesów zarządzania kapitałem ludzkim, a taki właśnie audyt oferowali organizatorzy konkursu. Przeszliśmy przez dwuetapowe badanie: w pierwszym wypełniliśmy ankietę, w drugim etapie audytor badał losowo wybranych pracowników z wyłączeniem stanowisk kierowniczych.”

Indeks satysfakcji pracownika
Infovide od pięciu lat bada indeks satysfakcji pracownika, włączony oficjalnie do rocznego planu firmy. Wielowymiarowy indeks satysfakcji został opracowany na warsztatach z udziałem pracowników firmy i od tej pory jest regularnie badany, a wyniki tych badań dostępne są dla wszystkich pracowników firmy. Indeks obejmuje następujące kategorie:
– Kultura firmy (relacje z przełożonymi, respekt dla indywidualności, zaplecze socjalne itp.)
– Indywiduum w firmie (możliwość indywidualnego rozwoju, dostęp do szkoleń
i literatury, możliwości awansu, itp.)
– Organizacja pracy w firmie (klarowność obowiązków, dostęp do kierownictwa, planowanie długoterminowe, itp.)
– Zaplecze techniczne (warunki lokalowe i infrastruktura techniczna)

Decentralizacja decyzji i kultura pracy zespołowej
W firmie panuje kult pracy zespołowej. Jest on obecny w metodach prowadzenia prac dla klienta oraz w praktyce podejmowania decyzji (preferowane są decyzje oparte o konsensus zespołów menedżerskich). Zarząd i kierownictwo firmy stosuje w praktyce zasadę „otwartych drzwi” dla pracowników wszystkich szczebli, oraz zasadę otwartej komunikacji. Elektroniczne fora dyskusyjne i zdecydowana większość zasobów informacyjnych firmy jest powszechnie dostępna w Intranecie firmy. Nie praktykuje się jakiejkolwiek formy cenzurowania wypowiedzi na firmowych listach dyskusyjnych.
Firma preferuje znaczącą samodzielność zespołów, opartą o systematyczne planowanie i kontrolę budżetu (kontroling operacyjny i strategiczny).

Szkolenia i rozwój
Dużym wyzwaniem dla zarządu Infovide jest zapewnienie pracownikom stałego rozwoju zawodowego, przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników w projekty dla Klienta. Firma inwestuje w pozyskiwanie wysokiej klasy know-how, poprzez udostępnianie najwyższej klasy serwisów analitycznych, literatury, organizowanie kontaktu ze światowymi autorytetami informatyki.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top