Infovide po raz piąty obsługuje wybory w Polsce

Firma doradcza Infovide kolejny raz współpracuje z Krajowym Biurem Wyborczym przy obsłudze informatycznej wyborów samorządowych. W tegorocznych wyborach jest odpowiedzialna za opracowanie wymagań funkcjonalnych systemu i zorganizowanie projektu na podstawie aktów prawnych i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto do jej zadań należy organizacja projektu, a także analiza ryzyka i nadzór nad jakością.

Wcześniej Infovide obsługiwało wybory do parlamentu w 1997 r., wybory samorządowe w 1998 r., wybory prezydenckie w 2000 r. oraz wybory do parlamentu w 2001 r.

„Budowa systemu informatycznego na potrzeby październikowych wyborów samorządowych jest jednym z najtrudniejszych projektów w historii III Rzeczpospolitej. Główny zespół projektowy liczy kilkaset osób, a łącznie z terenowymi instruktorami liczba zaangażowanych osób przekracza 1000. O prawie 50 tys. miejsc ubiega się ponad 250 tys. kandydatów, tak więc skala przedsięwzięcia jest ogromna” – powiedział Andrzej Florczyk, szef Zespołu Informatyki Wyborczej w Krajowym Biurze Wyborczym.

Architektura rozwiązania obsługującego wybory samorządowe obejmuje system centralny, aplikacje klienckie i podsystem publikacyjny. Centralna część systemu została zaprojektowana tak, by móc obsłużyć ponad milion wywołań na godzinę.

„Mamy już pięcioletnie doświadczenie przy takich projektach. Za każdym razem pamiętamy, że specyfika systemów do obsługi wyborów wymaga od konsultantów samodyscypliny oraz szybkiego reagowania na zmiany. Jakiekolwiek opóźnienia w pracach mogą okazać się nie do odrobienia w późniejszym terminie” – powiedział Borys Stokalski, prezes zarządu Infovide S.A.

Praca systemu rozpoczęła się w chwili ogłoszenia wyborów przez PKW. Od tego czasu terenowe oddziały KBW rejestrowały komitety wyborcze i kandydatów, a następnie za pomocą specjalnych aplikacji umieszczały je w centralnej bazie danych. Informacje będą widoczne na stronach internetowych PKW i Wirtualnej Polski. Dzień przed rozpoczęciem głosowania pracownicy komisji wyborczych pobiorą aplikację kliencką ze stron PKW i informacje o lokalnych listach wyborczych z centralnej bazy danych. Po zakończeniu głosowania dane zostaną wprowadzone i przekazane do centralnego repozytorium danych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w aplikacji zawarto ukryty numer dostępowy do nawiązania połączenia dial-up z centralną częścią systemu. Dodatkowo każda część danych przesyłana z komisji wyborczych do centrali będzie szyfrowana i sygnowana podpisem elektronicznym.
Poza Infovide w projekcie uczestniczą również Prokom Software – odpowiedzialny za koncepcję techniczną projektu i integrację zastosowanych technologii, Pixel – dostawca oprogramowania do wprowadzania danych na poziomie komisji gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Terenowy Bank Danych, który dostarcza rozwiązania z dziedziny PKI (Public Key Infrastructure – infrastruktury klucza publicznego). Serwery, bazy danych i platformę middleware na potrzeby projektu wypożyczył IBM Polska, a łącza zapewnia Telekomunikacja Polska S.A.

Współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym Infovide nawiązało już w 1997 roku przed wyborami parlamentarnymi. Od tamtego czasu firma bierze udział w pracach nad budową i rozwojem systemów obsługujących wybory. Infovide specjalizuje się w ustaleniu specyfikacji wymagań, zapewnia odpowiedni tryb monitorowania prac, zarządza projektem, analizuje ryzyko i ma nadzór nad jakością.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top