Infovide podnosi kapitał wiedzy

Zespół kierowników projektów Infovide S.A. uzyskał certyfikaty w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodologią PRINCE2, . Stanowi ona wiodący standard stosowany w krajach Unii Europejskiej. Certyfikacja powązana była z cyklem szkoleń i warsztatów służących wymianie doświadczeń i dyskusji na temat praktycznych aspektów metodologii.

Certyfikat umożliwia spełnienie warunków formalnych przy realizacji projektów na terenie UE oraz kontraktów w sektorze administracji publicznej, zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Z uwagi na fakt, że metodyka Prince2 stosowania jest w projektach prowadzonych przez Infovide od 2 lat, szkolenie przeplatało się z konsultacjami dotyczącymi skalowalności metodyki, zalecanych metod działania w sytuacjach nietypowych, wykorzystania szablonów dostarczanych przez metodykę oraz poradami i wskazówkami użytecznymi dla osób z dużym doświadczeniem.

– Zdajemy sobie sprawę, że podstawowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku Unii Europejskiej jest kapitał wiedzy. Rozwijamy zaplecze merytoryczne i inwestujemy w szkolenie pracowników po to, by po 1 maja 2004 roku Infovide było optymalnie przygotowane do realizacji zadań w silnie konkurencyjnym otoczeniu. Skorzystają na tym przede wszystkim nasi klienci, gdyż będziemy oferować im usługi na jeszcze wyższym poziomie. – mówi Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide S.A

Szkolenia obejmowały wykłady i ćwiczenia w zakresie zastosowania metodyki Prince2 w różnych projektach. W efekcie egzamin certyfikacyjny potwierdził bardzo dobrą znajomość metodyki Prince2 wśród kierowników projektów Infovide – wszystkie osoby zdały egzamin uzyskując wynik znacznie wyższy od minimalnych wymagań. Szkolenia i certyfikacja zamknęły także proces wdrażania metodyki Prince2 jako standardu w Infovide. Od dłuższego czasu metodyka Prince2 oferowana jest jako standard zarządzania wszystkimi projektami firmy.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top