Infovide w gronie finalistów konkursu Lider Zarządzania

Firma Infovide została finalistą I edycji Konkursu Lider Zarządzania organizowanego przez Magazyn Kadry Zarządzającej CXO przy współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kapituła wyłoniła zwycięzców w wyniku przeprowadzenia audytu jakości zarządzania. Eksperci analizowali dziesięć obszarów funkcjonowania firmy, takich jak strategia, wyniki finansowe, szczególne osiągnięcia, innowacyjność, społeczność lokalna, klienci, pracownicy, kierownicy, właściciele, dostawcy.

Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności, sprawności biznesowej i odpowiedzialności społecznej, a także upowszechnianie dobrych wzorców zarządzania. Jednym z elementów konkursu jest systematyczne prowadzenie badań i budowanie wiedzy w zakresie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. W założeniu organizatorów udział w konkursie jest potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć firm i zmierza do budowania wizerunku firmy jako rozwijającego się, wiarygodnego i odpowiedzialnego społecznie uczestnika gry rynkowej.

“Konkurs Lider Zarządzania był szczególnym wyzwaniem, gdyż zobowiązywał nas do pełnej otwartości wobec audytora. Stanęliśmy w szranki z firmami, które postawiły wysoką poprzeczkę w zakresie procedur biznesowych i praktyk zarządzania. Pozycja finalisty to dla nas ważne potwierdzenie wartości zarówno koncepcji zarządzania firmą jak i sposobu jej realizacji, ze strony niezależnego zespołu ekspertów. Jest ono tym bardziej znaczące, że dotyczyło szerokiego spektrum działania firmy, obejmując kwestie finansowe, strategiczne i operacyjne. Wyróżnienie to jest zasługą całego menedżmentu firmy.” – mówi Borys Stokalski, Prezes Zarządu Infovide, S.A.

Audyt jakości zarządzania, który stał się głównym narzędziem oceny firmy, został przeprowadzony w oparciu o szczegółowe badania ankietowe pracowników i zarządu, analizę sprawozdań finansowych oraz przegląd posiadanych certyfikatów. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawują znani naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Biznesu – NLU z Nowego Sącza.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry