ING pierwszy w Internecie

W ostatnim czasie na stronie internetowej www.ing.pl ING wprowadził nową usługę dla potencjalnych klientów funduszu, tzw. deklarację on-line. Jest to internetowy formularz, poprzez który osoby chcące przystąpić do ING Nationale-Nederlanden Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego mogą przesłać on-line dane do umowy. Do tej pory na stronie www znajdowały się jedynie statyczne wzory deklaracji, które należało wydrukować i ręcznie wypełnić.

Procedura
Po wstępnej weryfikacji przesłanych przez klienta danych przez pracownika PTE, przygotowywany jest specjalny wydruk deklaracji i wysyłany do klienta listem poleconym (własnoręczny podpis klienta jest wciąż wymagany zgodnie z ustawą). Do przesyłki dołączana jest z koperta zwrotna, w której klient odsyła później do siedziby Funduszu podpisaną przez siebie deklarację wraz z wymaganymi załącznikami. Tu sprawdzana jest kompletność danych i załączników i deklaracja podpisywana jest przez przedstawiciela OFE. Następnie sporządzona zostaje kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem, która odsyłana jest do klienta.

Pierwsi wśród funduszy …
ING NNP OFE jest pierwszym funduszem emerytalnym, który udostępnił taką usługę na swojej własnej stronie internetowej. Ma ono skrócić „drogę” do funduszu wszystkim tym, którzy chcieliby przystąpić do ING Nationale-Nederlanden Polska OFE przy najmniejszym nakładzie czasu i wysiłku.

W porównaniu ze sprzedażą poprzez główny kanał dystrybucji – agentów NN, spodziewamy się wyników o nieporównywalnie mniejszej skali. Poprzez wprowadzenie tej nowej usługi chcieliśmy zadbać o najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują na nowoczesne rozwiązania. Możliwość korzystania z deklaracji on-line spotyka się zainteresowaniem osób będących zwolennikami i użytkownikami internetowych usług finansowych.

Jak i gdzie skorzystać z formularza”
Formularz „Deklaracji on-line” znajduje się na stronie http://www.ing.pl w sekcji Emerytura. Dotrzeć do niego można ze wszystkich poziomów serwisu poprzez przycisk po lewej stronie ekranu oraz benery wewnątrz serwisu.

Ponadto formularz dostępny jest lub będzie wkrótce również poprzez zewnętrzne portale i serwisy finansowe (m.in. Bankier, Expander, Money, Wirtualna Polska).

Internetowa historia ING NNP OFE od pierwszego dnia działalności:
ˇ Marzec 1999 – strona internetowa (informacje o firmie, reformie, możliwość zamówienia materiałów informacyjnych lub kontaktu z przedstawicielem OFE, e-mail)
ˇ Kwiecień 2000 – serwis on-line dla Klientów („N-Serwis”: saldo i historia rachunku, chat z konsultantami OFE, interaktywne formularze zmian danych) – jako pierwszy na rynku
ˇ Maj 2000 – N-Serwis udostępniony również w systemie WAP – jako pierwszy na rynku
ˇ Listopad 2001 – nowe funkcje w N-Serwis (możliwość subskrypcji powiadomień e-mail o nowej składce na rachunku w OFE, więcej informacji o historii rachunku, wersja do druku)
ˇ Luty 2002 – deklaracja on-line – jako pierwsza na rynku

Podsumowanie liczbowe (średnio w miesiącu)
ˇ 18 000 odwiedzin sekcji dotyczącej funduszu emerytalnego na www.ing.pl
ˇ 30 000 klientów N-Serwisu
ˇ 5 000 logowań do N-Serwisu
ˇ 100 próśb o kontakt z przedstawicielem Funduszu i / lub przesłanie materiałów informacyjnych
ˇ deklaracja on-line (marzec 2002) – już ponad 100 zgłoszeń w bazie
ˇ 400 pytań zadanych poprzez e-mail lub chat-box

http://www.ing.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top