INTERIA.PL – wyniki finansowe za rok 2007

Interia.pl zamyka rok 2007 bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Przychody po czterech kwartałach 2007 roku wyniosły 70 786 tys. zł w porównaniu do 53 008 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 33,5%. Zysk netto osiągnął poziom 9,1 mln zł co stanowi wzrost o 61,2% w stosunku do roku 2006. Zysk operacyjny spółki wzrósł o 43,3%. Zarówno wartości kwartalne jak i przychody liczone narastająco za cztery kwartały 2007 roku stanowią najlepsze wyniki w historii Spółki.
– Jest całkiem OK. – powiedział Prezes Zarządu INTERIA.PL, Grzegorz Błażewicz. W samym Q4 2007 INTERIA.PL osiągnęła przychody wysokości 25 mln zł, co oznacza wzrost o 62,8 % w stosunku do Q4 2006, natomiast zysk netto rośnie w Q4 2007 do poziomu 3,2 mln zł, 191% więcej niż Q4 2006.

Po czterech kwartałach 2007 dużo wyższa dynamika (37,9%) niż w przypadku przychodów ogółem, jest odnotowywana na sprzedaży gotówkowej, po wyeliminowaniu przychodów barterowych, których udział w przychodach ogółem systematycznie maleje i które utrzymywane są przez Spółkę na poziomie zapewniającym efektywne wykorzystanie transakcji barterowych w działalności operacyjnej.

– Spółka w 4 kwartale 2007 odnotowuje rekordowe wyniki finansowe. Nie jest to dla nas zaskoczenie, mając na uwadze wysoką dynamikę przychodów z poprzednich kwartałów. Osiągnęliśmy lepsze wyniki od naszych założeń budżetowych na rok 2007. Dziękujemy inwestorom za wieloletnie zaufanie do Spółki INTERIA.PL S.A. – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, Wiceprezes, dyr. finansowy INTERIA.PL.

Gotówkowe przychody ze sprzedaży reklamy internetowej w okresie sprawozdawczym były natomiast wyższe o 55,6% w stosunku do czterech kwartałów 2006 roku. W 2007 roku INTERIA.PL sporo inwestowała. W czterech kwartałach 2007 Spółka poniosła nakłady kapitałowe w wysokości 8 514 tys. zł., co oznacza wzrost o 77 proc. w stosunku do roku 2006.

www.interia.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top