Internauci na tropie pracy

Portal pracy Jobexpress.pl przygotował raport na temat internautów poszukujących pracy. W związku ze wzrostem zainteresowania poszukiwaniem zatrudnienia za pośrednictwem Internetu (co wiąże się m.in. z poszerzeniem grupy osób posiadających dostęp do sieci), portale publikujące ogłoszenia o pracę notują zwiększony napływ użytkowników.

Około 92% wszystkich ankietowanych poszukuje pracy, z czego 71% – aktywnie, a pozostali jedynie od czasu do czasu przeglądają oferty. Z kolei ponad 7% ankietowanych rozważyłoby zmianę pracodawcy, gdyby otrzymali odpowiednio atrakcyjną ofertę. Analiza danych portalu Jobexpress.pl pokazuje również, że ponad 21% osób poszukujących obecnie pracy utraciło swoje dotychczasowe posady w wyniku zwolnień w przedsiębiorstwach. Niewiele mniej, bo 18% osób samodzielnie zrezygnowało z zajmowanego stanowiska.

Sposoby poszukiwania pracy
Ponad 96% respondentów zadeklarowało, że sieć jest jednym z miejsc, w których zamierzają rozejrzeć się za interesującymi ofertami. Pozycje znajdujące się w zestawieniu, takie jak prasa oraz znajomi i rodzina, mają odpowiednio po 64,4% i 65,3% popularności wśród osób poszukujących pracy. Sporym zainteresowaniem – niemal 55% – cieszy się samodzielne rozsyłanie CV. Następne pozycje zajmują Urząd Pracy oraz agencje pośrednictwa pracy. Wynika z tego, że Polacy zdecydowanie chętniej poszukują pracy na własną rękę niźli korzystają z pośredników; wiele osób wykorzystuje także okazję, jaką są targi pracy, aby wyjść na spotkanie przyszłemu pracodawcy. Biura karier osiągnęły wynik około 9,5%, co oznacza, że blisko 1/10 studentów lub absolwentów chętnie korzysta z takich placówek, zlokalizowanych przy wszystkich większych uczelniach wyższych w kraju.

Internauci na tropie pracy 1

Analiza ankiety przeprowadzonej przez portal Jobexpress.pl pokazuje, że około 23% respondentów otrzymało swoją ostatnią pracę za pośrednictwem Internetu. Jednak na pierwszym miejscu pozostaje poszukiwanie pracy poprzez znajomych i rodzinę. Około 34% ankietowanych w ten właśnie sposób znalazło swojego ostatniego pracodawcę. Trzecią najważniejszą pozycją w zestawieniu jest rozsyłanie CV bezpośrednio do firm – ponad 10% osób zadeklarowało, że dzięki tej metodzie znalazło zatrudnienie.  Nieco mniej osób otrzymało pracę z ogłoszenia pochodzącego z prasy drukowanej – nieco ponad 7%. Co ciekawe, prawie tyle samo ankietowanych stwierdziło, że to „praca znalazła ich”. Pozostałe wyniki prezentuje poniższy wykres.

Internauci na tropie pracy 2

Porównując najpopularniejsze sposoby, dzięki którym internauci znaleźli zatrudnienie, z deklarowanymi sposobami jej szukania, można zauważyć, że mimo, iż Internet i prasa określane są jako bardziej skuteczne sposoby, w istocie wciąż polecenie znajomych i rodziny jest najbardziej powszechną drogą do faktycznego znalezienia pracy. Ten dysonans będzie się prawdopodobnie zmniejszał wraz z rozwojem świadomego społeczeństwa informacyjnego w Polsce i zwiększeniem elastyczności rynku pracy. Fakt, iż nasi respondenci wierzą w potencjał Internetu, jest najlepszą prognozą, iż tak właśnie się stanie.

Sieć jako miejsce poszukiwania pracy
Respondenci najczęściej wskazują Internet jako najbardziej skuteczny sposób poszukiwania nowego miejsca pracy. Uważają tak w szczególności ludzie młodzi (90% badanych osób z grupy wiekowej 21-30 lat ocenia Internet jako skuteczny lub bardzo skuteczny sposób poszukiwania pracy). Również, jak wynika ze skrzyżowania danych o powodach poszukiwania pracy z preferowanymi sposobami, największy odsetek osób, które oceniają Internet jako bardzo efektywną formę szukania zatrudnienia, jest wśród tych osób, które liczą na otrzymanie lepszej pracy niż wykonywana przez nich obecnie.

Wśród najważniejszych zalet poszukiwania pracy w Internecie ankietowani wymieniają przede wszystkim bardzo dużą liczbę ofert (78% respondentów określiło tę zaletę jako bardzo ważną) oraz wygodę ich przeglądania (za bardzo istotną uznało ją 81% badanych). Ważna okazała się również możliwość szybkiego wyszukania informacji na temat firmy, która daną pracę oferuje (76%). Równie istotna jest aktualność ofert (78%), jednocześnie zaś bardzo duża liczba nieaktualnych propozycji jest jedną z największych wad poszukiwania nowego pracodawcy w sieci (68% uznało ją za duży problem). Ankietowani doceniają ponadto możliwość zapisania się do newslettera, który umożliwia otrzymywanie najnowszych ofert drogą elektroniczną, jak również cenią sobie możliwość pozostawienia własnego CV na portalu, aby było ono łatwo dostępne dla firm szukających kandydatów na nowe stanowiska. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia oszczędności czasu i pieniędzy. W sumie, ogromna większość respondentów określiła większość zalet poszukiwania pracy przez Internet jako bardzo istotne.

To silne, niewątpliwe atuty, które decydują o popularności poszukiwania pracy w sieci. Szczegółowe informacje na temat odpowiedzi ankietowanych prezentuje poniższa tabela.

Internauci na tropie pracy 3

Krytyczne głosy internautów odnoszą się przede wszystkim do wspomnianej nieaktualności ofert. Uciążliwe okazują się również powtarzające się oferty. Ponad 50% osób uznało, że jest to duża przeszkoda w wykorzystaniu Internetu jako miejsca poszukiwania pracy, z kolei ponad 40% uznało to utrudnienie za średnio istotne. Wiele fałszywych ogłoszeń, które znajdują się w sieci, stanowi niezwykle ważny problem dla ponad 61% osób. Ankietowani stwierdzili natomiast, że niska jakość oferowanych posad nie jest dla nich zniechęcająca, ani nie stanowi zauważalnego utrudnienia. Pomimo wad wskazanych w poniższej tabeli, Polacy nadal chętnie korzystają jednak z Internetu, aby znaleźć nowego pracodawcę.

Internauci na tropie pracy 4

Kiedy i gdzie w Internecie szukamy pracy?

Badani najchętniej poszukują pracy w portalach pracy i kariery (takich jak Jobexpress.pl.) Ponad 91,5% ankietowanych wskazało na tę opcję. Na drugim miejscu ankietowani wybierali najczęściej sekcje poświęcone pracy na dużych portalach wielotematycznych – jako kolejne źródło informacji o oferowanych posadach wybrało je ponad 57% użytkowników. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszą się portale z ogłoszeniami drobnymi – blisko 38%. Najmniej ankietowanych wskazało na biznesowe portale społecznościowe – zaledwie 17,3%.

Wiedząc już, na jakiego typu stronach ankietowani szukają pracy, zwróćmy uwagę na godziny w jakich najczęściej przeglądają oferty. Najwięcej osób, ponad 21%, szuka pracodawców rano – pomiędzy godziną 8:00 a 12:00. Nieco mniej ankietowanych oświadczyło, że przegląda ogłoszenia w przedziale od 17:00 do 20:00. Dokładniejsze dane prezentuje poniższy wykres.

Internauci na tropie pracy 5

Forma zatrudnienia i branża
Zdecydowana większość ankietowanych preferuje pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Wynika to przede wszystkim z dodatkowych korzyści, jakie takowym pracownikom przysługują, np. opieka medyczna czy świadczenia emerytalne. Jedynie około 4% osób poszukuje pracy dorywczej lub na umowę o dzieło. Prawdopodobnie jednak znaczenie tej pozycji wzrośnie wraz z nadejściem sezonu wakacyjnego, kiedy to pojawi się bardzo duże zainteresowanie pracą tymczasową. Spośród pozostałych ankietowanych ponad 2,5% wybrałoby pracę na 3/4 etatu, a 2% na 1/2 etatu. Preferowane formy zatrudnienia wskazują na to, iż polski rynek pracy wciąż nie jest elastyczny i prawdopodobnie rewolucja w tym zakresie czeka go w najbliższych latach.

Najwięcej ankietowanych przez Jobexpress.pl, ponad 14%, poszukuje pracy w handlu i obsłudze klienta. Niewielu mniej zamierza znaleźć nowego pracodawcę w administracji. Niecałe 10% osób zainteresowanych jest pracą w transporcie i logistyce. Kilka procent mniej ankietowanych wybrałoby posadę w przemyśle oraz sektorze budownictwa i nieruchomości. Najmniej osób zainteresowanych jest pracą w branży prawnej, opiece zdrowotnej, konsultingu i sektorze publicznym, a także motoryzacji i telekomunikacji. Podsumowując: branże, które wymagają więcej formalnych i specjalistycznych kwalifikacji (jak w przypadku np. prawa czy medycyny) i ściślej sprecyzowanego doświadczenia, są jednocześnie tymi, w których szuka pracy najmniejsza liczba osób. Dokładniejsze dane prezentuje poniższy wykres.

Internauci na tropie pracy 6

Jednocześnie warto podkreślić, że badani najbardziej chcieliby pracować w wyuczonym zawodzie. Aż 45% z nich chciałoby znaleźć pracę zgodną z ich wykształceniem i wybranym kierunkiem edukacji. Z drugiej strony, blisko 23% ankietowanych twierdzi, że chce znaleźć pracodawcę z zupełnie innej branży niż macierzysta. Ponad 32% respondentów nie ma w tej kwestii zdania.

Co przesądza o wyborze pracodawcy?

Internauci korzystający z portalu Jobexpress.pl zaznaczają, że bardzo ważnym czynnikiem decydującym o wyborze oferty jest miejscowość, w której mieliby pracować – tak odpowiedziało 78% osób. Jak widać, polscy internauci niechętnie przemieszczają się po kraju za pracą i najchętniej przeszukują oferty ze swojego miasta lub regionu. Analiza danych pokazuje również, że dużą wagę przywiązują do zakresu obowiązków, jaki czeka na nich w nowej pracy oraz możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej (odpowiednio 67,32% oraz 65,91%). Dopiero na czwartym miejscu znalazła się wysokość wynagrodzenia, którą jako bardzo istotny czynnik wskazało nieco ponad 65% ankietowanych. 51% ankietowanych zwraca szczególnie dużą uwagę na konkretną firmę, w jakiej przyjdzie im pracować. Wreszcie, 42,5% osób wskazało nazwę stanowiska jako bardzo istotny czynnik decydujący.

Jak wynika z raportu portalu Jobexpress.pl, osoby poszukujące pracy chętnie wykorzystują Internet jako narzędzie do zdobycia nowej posady. Niezależnie od tego, czy poszukują swojej pierwszej pracy, chcą zmienić pracodawcę czy nagle stanęli przed problemem rosnącego obecnie bezrobocia, portale online posiadające w swojej bazie tysiące ogłoszeń mogą liczyć na duże zainteresowanie z ich strony.

Raport sporządzono na podstawie analizy wyników ilościowych ankiety przeprowadzonej w maju 2009 na próbie 598 użytkowników. Ankieta była dystrybuowana drogą elektroniczną. Połowa z badanych osób zadeklarowała wiek poniżej 30 lat. 30% respondentów to mieszkańcy miast powyżej pół miliona mieszkańców, niemal 20% to mieszkańcy miast od 200 do 500 tysięcy mieszkańców. Respondenci to w 54% kobiety, w 46% mężczyźni.

Jobexpress.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry