Internet źródłem informacji dla przedsiębiorców

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub planujesz założenie własnej firmy – zajrzyj do internetu: jak wynika z badania zrealizowanego przez Gemius SA we współpracy z  Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dla prawie 60 proc. obecnych i przyszłych przedsiębiorców serwisy internetowe stanowią istotną pomoc w procesie zdobywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.

Celem badania zrealizowanego przez Gemius SA w dniach 11 października-13 grudnia 2004 było określenie wykorzystania internetowych treści, usług oraz serwisów informacyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby planujące założenie przedsiębiorstwa. Opracowany na podstawie badania raport pt.: ‘Przedsiębiorczość w internecie’ wskazuje na wysoką użyteczność internetu zarówno w planowaniu przedsięwzięć biznesowych, jak i w samym zarządzaniu firmą.

Analiza odpowiedzi internautów wykazała, że zarówno pomysłom rozpoczęcia, jak i prowadzenia działalności gospodarczej towarzyszy wzmożone zainteresowanie przekazami mediowymi związanymi z tą tematyką – codzienne wykorzystanie mediów tradycyjnych oraz internetu w procesie pozyskiwania informacji jest znacznie wyższe w grupie właścicieli firm oraz osób zakładających lub planujących założenie przedsiębiorstwa, niż w grupie pozostałych respondentów.

Wiedzę na temat zakładania, prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem objęci badaniem internauci najczęściej czerpią ze znajdujących się w sieci serwisów informacyjnych dla przedsiębiorstw – zarówno w grupie porównawczej, jak i grupie celowej*, odsetek osób korzystających codziennie z tego źródła był najwyższy i wynosił odpowiednio 19,3 proc. oraz 31,5 proc. Prasa i radio w obu grupach wykorzystywane są dopiero w następnej kolejności, przy czym przyszli i obecni przedsiębiorcy jako kanał pozyskiwania codziennych informacji bardziej cenią radio (prawie 28 proc.) niż prasę (26,1 proc.).

Informacje zawarte w raporcie wskazują, że najmniej popularnym wśród internautów sposobem poszerzania wiedzy na temat przedsiębiorczości jest uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach, co zwykle wiążą się z wysokimi kosztami, na których pokrycie nie każdy może sobie pozwolić. Niewielkie zainteresowanie wykazywane jest także codziennymi informacjami udostępnianymi w postaci: raportów, opracowań czy biuletynów przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Wyniki badania sugerują zatem, że zainteresowanie informacjami dostępnymi w internecie w postaci np. biuletynu elektronicznego czy przeglądania stron internetowych organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości jest w postrzeganiu internautów najprawdopodobniej tańsze oraz sprawia wrażenie źródła najbardziej aktualnego i łatwo dostępnego. W efekcie internet jest najczęściej wykorzystywanym codziennym źródłem informacji.

Spośród respondentów grupy celowej aż 81,1 proc. deklarowało, że internetowe serwisy informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w zdobywaniu wiedzy i dokształcaniu się. Nieznacznie mniej osób stwierdziło, że zawartość omawianych serwisów ułatwia gromadzenie informacji rynkowych (78,3 proc. tej grupy).

Najmniejszy odsetek przedstawicieli grupy celowej zgodził się ze stwierdzeniem, że witryny informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa (40,8 proc.), co jednocześnie uznać można za deklarację zapotrzebowania na usługi consultingowe oferowane on-line, skierowane do zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wypełnienie tej niszy to istotna szansa dla firm specjalizujących się w różnego rodzaju doradztwie.

Najczęściej poszukiwanymi informacjami w internetowych serwisach informacyjnych dla przedsiębiorstw okazały się aktualności gospodarcze – codziennie poszukiwało ich 22,9 proc. obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, kilka razy w tygodniu – 28,7 proc. Przepisów prawnych i podatkowych szukało codziennie 12,7 proc., a kilka razy w tygodniu 23,1 proc. respondentów z tej grupy celowej.

Najistotniejszym problemem pojawiającym się przy wykorzystywaniu internetowych treści i usług dla przedsiębiorstw w tej grupie – wskazało go 52,2 proc. respondentów – jest niewystarczające wykorzystywanie elektronicznego kanału komunikacji przez organizacje i urzędy. Umożliwienie przez te ostatnie załatwiania spraw poprzez internet ułatwiłoby z pewnością dokonywanie formalności przez obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Jak donosi prasa, szansą na poprawę sytuacji w kwestii kontaktu on-line z instytucjami i urzędami jest złożony kilka dni temu przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji projekt zakładający składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego przez telefon komórkowy. Od maja roku 2006 wszystkie urzędy w kraju powinny mieć, zgodnie z zapowiedziami, możliwość przyjmowania on-line wszelkich podań opatrzonych podpisem elektronicznym.

Jak wynika z raportu, najwyższą ocenę jakości informacji w serwisach internetowych obecni i przyszli przedsiębiorcy przyznali tekstom dotyczącym aktualności gospodarczych. 25,5 proc. respondentów w grupie celowej oceniła je ‘bardzo dobrze’, a kolejne 49,4 proc. respondentów ‘dobrze’, co daje w sumie 74,9 proc. pozytywnych opinii o jakości najbardziej aktualnych informacjach gospodarczych.

Ponad 60 proc. pozytywnych ocen uzyskały również znajdujące się na serwisach internetowych bazy adresowe i dane kontaktowe urzędów i instytucji (14,7 proc. badanych z grupy celowej oceniło je ‘bardzo dobrze’ i 50,8 proc. ‘dobrze’) oraz informacje o przepisach prawnych i podatkowych (17,3 proc. ocen ‘bardzo dobrych’ i 46,8 proc. ‘dobrych’).

http://www.gemius.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry