IT w Służbie Zdrowia GigaCon

Czas i miejsce: 23 marca 2011, Warszawa

Zapraszamy na konferencję, której celem jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie sdcenter.pl/sluzbazdrowia.

IT w Służbie Zdrowia GigaCon 1Proponowana tematyka:

 • systemy obiegu informacji pomiędzy I w placówkach służby zdrowia
 • bezpieczeństwo informacji medycznej
 • hurtownie danych; bazy danych; otwarte standardy danych medycznych
 • aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej
 • IT w diagnostyce (archiwizacja I dystrybucja obrazów, mobilna aparatura, systemy RIS/PACS, diagnostyka cyfrowa)
 • podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej
 • nowoczesna aparatura medyczna (monitory medyczne, ultrasonografy, echokardiografy, tomografy, aparaty rentgenowskie, aparaty do rezonansu magnetycznego, respiratory..etc.)
 • nowoczesna medycyna ratunkowa (systemy satelitarne, systemy łączności, aparatura mobilna…etc.)
 • systemy/oprogramowanie wspomagające działanie aparatury
 • systemy edukacyjne dla lekarzy
 • PR/wizerunek placówek opieki zdrowotnej

Uczestnikom konferencji organizatorzy zapewniają: komplet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, możliwość uczestniczenia w wykładach.

Kontakt z organizatorem:

Karina Strojek
tel: 22/ 427-36 73
fax: 22/ 244-24-59
karina.strojek@software.com.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry