Jak rozliczać zarobki firmowe z AdSense? [artykuł ekspercki]

Jak prawidłowo rozliczać przychody z reklam AdSense? Poprosiliśmy ekspertów z inFakt.pl o wyjaśnienie tej sprawy.

Jak rozliczać zarobki firmowe z AdSense? [artykuł ekspercki] 1Z przychodów uzyskiwanych przez Google AdSense należy się rozliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie utrudnia fakt, że ten system wymaga zawarcia umowy z podmiotem zagranicznym. Oznacza to pewne komplikacje wynikające z przepisów o podatku VAT. Jak prawidłowo rozliczyć zarobki z Google AdSense i o czym warto pamiętać?

Najpierw trzeba zarejestrować się jako podatnik unijny

Rejestracja w systemie Google AdSense oznacza dla przedsiębiorcy podpisanie umowy o świadczeniu usług reklamowych na rzecz firmy Google z siedzibą w Irlandii. Z formalnego punktu widzenia stanowi to tzw. wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.
Co za tym idzie, przedsiębiorca musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT-UE. W momencie zgłoszenia, przedsiębiorca otrzymuje europejski numer NIP (NIP-UE) i dopiero wtedy uzyskuje możliwość wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług. Jest to wymóg konieczny do prawidłowego rozliczenia zarobków z Google AdSense.

Zgłoszenie jako podatnik VAT-UE może być mylące. Chodzi zwłaszcza o tych przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w kraju (nie są VAT-owcami). Otóż dokonanie zgłoszenia do VAT-UE dotyczy tylko transakcji wewnątrzwspólnotowych i nie oznacza, że przedsiębiorca, który do tej pory był zwolniony z podatku VAT, staje się VAT-owcem.

VAT-owcy krajowi wystawiają firmie Google fakturę

Przepisy o podatku VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług drogą elektroniczną zawierają odstępstwa od ogólnych reguł rozliczania podatku VAT, do których przyzwyczajeni są przedsiębiorcy. Z tego względu rozliczenie zarobków z systemu Google AdSense nastręcza przedsiębiorcom wielu problemów.

W przypadku usług świadczonych elektronicznie, za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się kraj, w którym siedzibę ma usługobiorca. Wiąże się to z przerzuceniem obowiązku rozliczenia VAT-u ze sprzedawcy, na nabywcę. W przypadku AdSense, nabywcą usługi jest Google (firma zagraniczna), co oznacza, że polski przedsiębiorca zarabiający w Google nie musi doliczać do zarobionej kwoty podatku VAT. Mimo tego, przedsiębiorca zarejestrowany jako VAT-owiec w kraju, ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Jest to jednak trochę nietypowy dokument.

Faktura wystawiona firmie Google z tytułu zarobków z systemu Google AdSense zawiera wszystkie elementy standardowej faktury VAT z kilkoma znaczącymi różnicami. Faktura VAT za zarobki z Google AdSense powinna wyglądać w następujących sposób:

 • Numer NIP przedsiębiorcy powinien być wpisany z przedrostkiem „PL” (oznacza to, że przedsiębiorca występuje na fakturze jako czynny podatnik VAT-UE).
 • Adres odbiorcy faktury powinien brzmieć:
  Google Ireland LTD
  Gordon House
Barrow Street 4,
  Dublin, Ireland
  NIP: IE6388047V
 • Nazwa usługi powinna brzmieć np. „Usługa reklamowa Google AdSense” lub „Dostarczanie przestrzeni reklamowej dla Google AdSense”.
 • Kwota brutto za usługę powinna opiewać na kwotę wynagrodzenia z programu Google AdSense.
 • Na fakturze należy zamieścić symbol „np” (nie podlega). Obowiązek rozliczenia podatku VAT ciąży bowiem na odbiorcy usługi (firmie Google).
 • W opisie faktury należy dodać adnotację: „VAT rozlicza nabywa (reverse change) na podstawie artykułu 196 dyrektywy Rady nr 2006/112/EC”.
 • Datą sprzedaży najczęściej jest ostatni dzień miesiąca.

Fakturę należy wystawić w dniu pojawienia się na koncie Google AdSense oznaczenia „płatność w toku”.
Co do zasady, przepisy wymagają przesłania oryginału faktury odbiorcy. W tym wypadku nie jest to konieczne, gdyż firma Google nie potrzebuje ich do prawidłowego rozliczenia. Wystarczy zatem zaksięgować kopię faktury.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie wystawiają faktury

Przedsiębiorcy, którzy nie są VAT-owcami nie mogą wystawić faktury VAT, gdyż przepisy pozwalają im jedynie na wystawianie rachunków. Przedsiębiorca może zatem wystawić firmie Google rachunek z danymi analogicznymi jak opisanymi dla faktur VAT (z wyjątkiem stawki VAT, której się nie podaje). Choć nie jest to konieczne, jest to polecane rozwiązanie. Przepisy mówią, że przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia rachunku na żądanie klienta, tymczasem firma Google nie żąda tego od kontrahentów. Natomiast ułatwia to rozliczenia podatkowe, gdyż wtedy zarobki z Google AdSense księguje się w dacie wystawienia rachunku. Przedsiębiorca w tym wypadku również wystawia dokument dla własnych potrzeb i z powodzeniem może sobie podarować wysyłanie oryginału do Google.
Istotną informacją dla przedsiębiorców, którzy nie są VAT-owcami, jest fakt, że sprzedaży w ramach wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług nie wlicza się do wysokości sprzedaży, po przekroczeniu której traci się podmiotowe zwolnienie z VAT (obecnie jest to 150 000 zł).

Sprzedaż usługi dla Google to przychód

Kwota, która znalazła się na fakturze lub rachunku za AdSense stanowi w całości przychód podatkowy. Jeśli kwota jest w obcej walucie, należy ją przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie dokumentu. Z powodu różnic kursowych lub opłat bankowych, przedsiębiorca może otrzymać mniejszą kwotę na rachunek bankowy, niż figurująca na fakturze (i w panelu AdSense). Wówczas powinien zaliczyć różnicę do kosztów prowadzenia działalności. Istnieje również możliwość otrzymania przelewu na większą kwotę – należy ją potraktować jako dodatkowy przychód.

Zarobki z AdSense oznaczają konieczność składania deklaracji

Zgłoszenie do VAT-UE wiąże się z obowiązkiem składania tzw. informacji podsumowujących za pomocą deklaracji VAT-UE, za każdy okres, w którym doszło do wewnątrzunijnych transakcji. Deklarację tę należy złożyć do 15 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie (może to być miesiąc lub kwartał). Oprócz tego, jeśli przedsiębiorca jest VAT-owcem, ma obowiązek wykazania sprzedaży związanej z AdSense w deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K).

autor: Sebastian Bobrowski (inFakt)

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry