Jan Wyrwiński Prezesem FreecoNet SA

Dobiegł końca proces  wydzielania  platformy telefonii internetowej FreecoNet z firmy Datera SA. W wyniku zmian powstał FreecoNet SA, a Prezesem Zarządu nowej spółki został Jan Wyrwiński.

Stworzenie FreecoNet SA jest związane z bardzo dynamicznym rozwojem platformy oraz stale rosnącą liczbą użytkowników. – „FreecoNet dojrzał do tego, żeby stać się samodzielnym podmiotem na rynku. Znacznie ułatwi to podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju FreecoNet, co jest bardzo ważne w obliczu planów firmy dotyczących konsolidacji rynku telefonii internetowej i ekspansji na rynki zagraniczne. Równie istotny jest fakt, że został wyodrębniony zespół, którego głównym zadaniem będzie praca nad dalszym rozwojem FreecoNet. Gwarantuje to użytkownikom stały dopływ nowych usług dodanych, poprawę jakości obsługi, a także łatwiejsze korzystanie z platformy i jeszcze większą niezawodność” – powiedział Krzysztof Malicki, Prezes Zarządu firmy Datera SA, która stworzyła FreecoNet.

jan_wyrwinski_freeconet_saNową spółką pokieruje Jan Wyrwiński, który objął w niej stanowisko Prezesa Zarządu. Do tej pory pełnił on obowiązki Kierownika Projektu FreecoNet w strukturze Datera SA – firmie specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Nowy Prezes Zarządu FreecoNet SA jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Zarządzania i Ekonomii), gdzie obecnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „New Technologies, New Firms, New Challenges”. Dodatkowo ukończył studia na niemieckim uniwersytecie Fachhochschule Stralsund w zakresie zarządzania, ze szczególnym naciskiem na kwestie międzynarodowe i nadbałtyckie (kierunek – Baltic Management Studies).

W projekt FreecoNet Jan Wyrwiński jest zaangażowany od samego początku istnienia platformy. Jeszcze jako Kierownik Projektu FreecoNet, Jan Wyrwiński uczestniczył we wszystkich etapach związanych z rozwojem FreecoNet. Oprócz tego brał aktywny udział w lokalnych inicjatywach, jak współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie projektów badawczych w obszarze technologii VoIP, przystąpienie Datera SA do trójmiejskiego klastra „ICT Pomerania” skupiającego trójmiejskie spółki branży informatycznej, a także współdziałanie FreecoNet z innymi lokalnymi firmami IT w ramach Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Platforma telefonii internetowej FreecoNet powstała we wrześniu 2006 roku, zdobywając w krótkim czasie pozycję jednego z wiodących usługodawców VoIP na polskim rynku.

www.freeconet.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry