K2: skuteczniej z VIP

Agencja K2 Internet wprowadziła do swojej oferty produkt typu CMS (Content Management Systems) – system do łatwego i szybkiego tworzenia korporacyjnych serwisów WWW.K2 będzie wdrażać najnowszą, ósmą wersję oprogramowania o nazwie VIP (Versitale Internet Plaform), autorstwa firmy Gauss Interprise. Produkty Gauss Interprise są dystrybuowane w Polsce przez spółkę Content Management. K2 zyskała statut partnera firmy, dzięki czemu zdobędzie know – how oraz dostęp do profesjonalnego serwisu i doświadczeń we wdrożeniach tego typu. VIP jest systemem informatycznym służącym do tworzenia wizualizacji i zarządzania informacjami korporacyjnymi.

Możliwe jest to zarówno z poziomu sieci Intranet jak i Internet. VIP łączy w sobie zarządzanie treściami internetowymi i portalami. Jest skonstruowany tak, aby możliwa była współpraca z systemami w każdej postaci (włącznie z CRM, ERP, zarządzaniem dokumentami czy e-biznesem). VIP pozwala na publikacje informacji bez znajomości technologii WWW. Dzięki temu osoby nie znające się na programowaniu mogą bez problemów redagować treść serwisów, używając do tego popularnych edytorów (np.: MS Word), które współpracują z VIP.

Istnieje również możliwość oddzielenia części graficznych od zawartości merytorycznej. Dzięki temu nad rozwojem serwisu mogą pracować równocześnie pracownicy merytoryczni jak i graficy. Według Michała Lacha, Prezesa Zarządu K2 Internet, VIP jest jednym z najlepszych systemów CMS na świecie. „Zdecydowaliśmy się na wdrożenie właśnie tego systemu, kierując się jego jakością. Nie bez znaczenia był również fakt, że VIP to absolutny europejski lider, biorąc pod uwagę liczbę wdrożeń” – dodaje M. Lach.Dzięki wdrożeniu VIP K2 będzie mogło wykonywać swoje prace w sposób szybszy i prostszy. W wyniku wdrożenia zniwelowana zostanie konieczność dostosowywania prac do poszczególnych wymagań serwerów czy narzędzi internetowych (VIP współpracuje ze wszystkimi popularnymi serwerami WWW i narzędziami internetowymi). „Oprogramowanie jest niezależne od platform sprzętowych i systemów operacyjnych, dlatego nie będzie potrzeby dostosowywania pojedynczych projektów do konkretnych wymagań sprzętowych czy programowych. Znacząco wpłynie to na efektywność naszej pracy” – mówi M. Lach.

http://www.k2.pl
http://www.contman.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top