Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

Jesteś właścicielem lub pracownikiem kawiarenki internetowej? Ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo jej najmłodszych użytkowników? Przyłącz się do ogólnopolskiej kampanii „Kawiarenka Przyjazna Dzieciom” i otrzymaj dyplom bezpiecznej kawiarenki! Takim apelem rozpoczyna się akcja przygotowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) realizującą wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje program Komisji Europejskiej „Safer Internet” w Polsce.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi właścicieli kawiarenek internetowych na bezpieczeństwo korzystających z ich usług dzieci. Celem akcji jest wypromowanie idei „przyjaznej kawiarenki”, czyli takiej, w której dziecko jest odpowiednio chronione przed zagrożeniami internetowymi.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Partnera kampanii agencję Gemius SA ponad 60 proc. klientów kawiarenek internetowych to dzieci, z czego najmłodsi, samodzielnie korzystający z usług kawiarenki, mają zaledwie 5-6 lat. Dlatego pilną potrzebą jest propagowanie idei „Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom”, spełniającej trzy podstawowe kryteria:

1.    Kawiarenka posiada zainstalowane programy filtrujące na komputerach udostępnianych dzieciom.
2.    Znajdujące się w niej komputery przeznaczona dla dzieci są monitorowane przez pracowników kawiarenki.
3.    W kawiarence znajdują się wyeksponowane materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ulotki, plakaty, broszury, z którymi może zapoznać się dziecko korzystające z Internetu.

Właściciel kawiarenki, która spełnia te trzy warunki, będzie mógł uzyskać dla swojej placówki Dyplom „Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom”.

Organizatorzy akcji zadbali również o specjalne nagrody w postaci gier dla dzieci (ufundowane przez firmy CD Projekt oraz Nicolas Games), które zachęcą je do korzystania z dbających o ich bezpieczeństwo kawiarenek. Dzięki przyłączeniu się do kampanii firmy ANCOM Sp. z o.o każda kawiarenka, która przyłączy się do akcji, a nie posiada jeszcze programu filtrującego, otrzyma program Cenzor z licencjami na wszystkie komputery bezpłatnie. Program ten wykazał najwyższą skuteczność filtrowania treści szkodliwych dla dzieci podczas testów wykonanych przez NASK w ramach programu Saferinternet.pl. Właściciele kawiarenek otrzymają też bezpłatne materiały promocyjne i edukacyjne, w które będą mogli wyposażyć swoje punkty internetowe.

Na przełomie sierpnia i września 2008 r. Gemius SA we współpracy z NASK przeprowadził dwa badania fokusowe online na temat korzystania przez dzieci z kawiarenek internetowych. W pierwszej grupie uczestniczyli właściciele i pracownicy kawiarenek, w drugiej osoby korzystające z kawiarenek. Badania były próbą odpowiedzi na pytania: Jak w kawiarenkach internetowych traktowani są mali internauci? Jak właściciele i pracownicy kawiarenek dbają o bezpieczeństwo dzieci? Jakie są zachowania i stan wiedzy dzieci i dorosłych korzystających z kawiarenek? W jakim stopniu uczestnicy badania zetknęli się z zabezpieczeniami stosowanymi przez kawiarenki (specjalistyczne oprogramowanie, odrębne stanowiska dla dzieci)?
Najczęstszym zagrożeniem wymienianym zarówno przez klientów kawiarenek jak i ich pracowników są zagrożenia technologiczne (wirusy, trojany) oraz problemy z oszustwami internetowymi przy użyciu znajdujących się tam komputerów. Dopiero na kolejnych miejscach wymieniane są niebezpieczeństwa, na które narażone są dzieci, takie jak niekontrolowane kontakty z nieznajomymi online, łatwy dostęp do szkodliwych treści, czy też brutalnych gier. Z doświadczeń internautów biorących udział w drugiej grupie fokusowej wynika, że ze strony personelu kawiarenek dominuje bierność i brak zainteresowania tym, co robią w Internecie mali klienci. Tymczasem dzieci często beztrosko nawiązują znajomości przez Internet czy podają swoje dane, co wynika nie tylko z ich niewiedzy, ale też chęci zaimponowania kolegom.

Biorący udział w badaniu pracownicy i właściciele kawiarenek deklarowali, że starają się dbać o bezpieczeństwo głównie poprzez obserwowanie tego, co robią w Internecie dzieci i przez egzekwowanie przestrzegania regulaminu kawiarenki. Podkreślali jednak, że często to na nich spada całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostawianych u nich dzieci, a wszelkie dodatkowe zabezpieczenia to dodatkowy koszt zakupu programu filtrującego i ryzyko zniechęcenia dorosłych klientów. „Jesteśmy najtańszą opiekunką do dziecka w Polsce – 3 zł za godzinę”. Z relacji właścicieli kawiarenek wynika, że rodzice często zostawiają przed komputerem dziecko na kilka godzin, a sami w tym czasie robią np. zakupy.

„Najmłodsi klienci mają przeciętnie 5-6 lat – czasami nie widać ich zza lady; czasami widać tylko rączkę z kasą” – mówili w badaniu pracownicy kawiarenek. Dlatego wydaje się szczególnie ważne, aby w trosce o bezpieczeństwo dzieci korzystających z sieci, połączyć siły edukacyjne zarówno ze strony rodziców, nauczycieli, jak również ze strony osób prowadzących kawiarenki. Dyplom „Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom” ma być „znakiem jakości” dla klientów kawiarenek, a dla ich pracowników powodem do satysfakcji i dowodem uznania za dbałość o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Organizatorzy akcji zapraszają kawiarenki do zgłaszania swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego do 15 lutego 2009 r. Jeśli kawiarenka, która się zarejestrowała, chciałaby otrzymać program filtrujący lub materiały promujące bezpieczeństwo dzieci w Internecie, może zgłosić swoje zapotrzebowanie pod adresem kawiarenka@saferinternet.pl. Dyplom „Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom” otrzyma każda kawiarenka, która spełnia trzy wymienione wcześniej kryteria oraz do 20 marca 2009 r. prześle na adres kawiarenka@saferinternet.pl dokumentację zdjęciową z działań podjętych w kawiarence w ramach kampanii w celu promowania bezpieczeństwa dzieci. Kawiarenki te otrzymają również materiały promocyjne świadczące o przyłączeniu się do akcji (plakaty, ulotki, naklejki, kubki, podkładki pod myszkę).

Informacja o przyłączeniu się kawiarenek do akcji wraz z ich adresami będzie dostępna na stronie Saferinternet.pl w serwisie poświęconym kampanii – http://kawiarenka.saferinternet.pl.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry