Kim jest użytkownik serwisu Money.pl

Opublikowano: 20 marca 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , ,

W okresie październik/grudzień 2001 r. międzynarodowa firma badawcza Pro Active International (http://www.proactiveinternational.com) w ramach ogólnoświatowych badań „The Internet Monitor Site Report” prowadziła sondaż wśród użytkowników wortalu finansowego Money.pl (www.Money.pl). Badania koordynowała sieć reklamowa Ad.net (www.adnet.pl).

Na tej podstawie zbudowany został szeroki i co najważniejsze wiarygodny profil użytkowników serwisu Money.pl.

Zgodnie z wynikami badań użytkownicy Money.pl to w przeważającej części mężczyźni (73%), w wieku powyżej 25 lat (78%), z wyższym wykształceniem (50%), korzystający z Internetu od trzech lub więcej lat (80%).

Warto zwrócić uwagę na strukturę wiekową użytkowników wortalu. Aż 42% stanowią osoby w wieku 25-35 lat, a kolejne 36% osoby powyżej 35 roku życia. Taki podział wiekowy odbiega znacznie od średniej krajowej użytkowników Internetu gdzie dominują głównie osoby młodsze.

Wśród użytkowników Money.pl najliczniejszą grupę stanowią osoby aktywne zawodowo (87%). Studenci i poszukujący pracy stanowią zaledwie 13%. 68% użytkowników korzysta z serwisu w swoich miejscach pracy. Internet wykorzystują głównie do celów zawodowych. Poza portalami finansowymi, odwiedzają serwisy informacyjne oraz strony instytucji rządowych. Poszukują specyficznych informacji, bieżących oraz archiwalnych notowań różnych instrumentów finansowych. Bardzo często korzystają również przygotowanych analiz porównawczych.

Coraz większa i stale rosnąca grupa użytkowników Money.pl przeprowadza za pośrednictwem Internetu różnego typu transakcje co świadczy o zwiększającym się zaufaniu Internautów do tego typu rozwiązań. Potwierdza to fakt że wśród naszych użytkowników 51% to osoby, które dokonywały już zakupów lub zamówień on-line.

Struktura zawodowa osób korzystających z wortalu przestawia się bardzo interesująco: aż 20% użytkowników serwisu to osoby na stanowiskach kierowniczych i właściciele, kolejne 20% zajmuje się w pracy finansami lub administracją, 10% pracuje w działach IT, a 10% zajmuje się sprzedażą.

Przeważają osoby reprezentujące firmy zatrudniające do 50 pracowników (37%). Istotną grupę stanowią również osoby z dużych przedsiębiorstw gdzie zatrudnienie sięga powyżej 1000 pracowników (17%).

http://www.Money.pl

Sylwester KozakKim jest użytkownik serwisu Money.pl

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.